Dierenwelzijnscodex is er … dankzij VOORUIT

“Pas tijdens de laatste zitting van het Vlaams Parlement is de Vlaamse dierenwelzijnscodex behandeld en gestemd.
Mede dankzij de steun van VOORUIT vanuit de oppositie en daar ben ik fier op”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Zonder VOORUIT was deze dierenwelzijnscodex er dus niet geweest.

Het was al begonnen in de voormiddag bij de definitieve behandeling en bespreking van de codex: zeer kritische geluiden en vragen van cd&v en Open Vld. Nochtans was het dossier tot driemaal toe goedgekeurd door de Vlaamse Regering van N-VA, cd&v en Open Vld.

Voor mij is dit symbolisch omwille van twee redenen.
Enerzijds het gegeven dat aan dierenwelzijn nog altijd niet het belang wordt toegekend dat de samenleving en de bevolking eraan geven: anders zou het niet op de valreep behandeld zijn.
Anderzijds de onsamenhangende Vlaamse regering: het is de hele legislatuur nooit één ploeg geweest, hetgeen zich weerspiegelt in het gebrek aan beleid de voorbije vijf jaar.

Uiteindelijk komt de dierenwelzijnscodex er met 57 ja-stemmen, 13-neen stemmen en 37 onthoudingen (107 aanwezigen van de 120 leden).
De stemming vond vroeg in de morgen plaats rond 5 uur.

Tijdens de toelichting in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement heb ik nogmaals het standpunt van VOORUIT naar voor gebracht en onze amendementen verdedigd.

Samen met het opnemen van dieren in de grondwet(1) is deze goedkeuring van de dierenwelzijnscodex een historische mijlpaal.
Ik ben blij dat ik daar jaren mee heb voor gestreden en dat dit nu uiteindelijk realiteit geworden is tijdens (wellicht) mijn laatste zitting van het Vlaams Parlement.”

Hieronder vindt u mijn tussenkomst(2) en de amendementen van VOORUIT.

 


___