Delegatie 11.11.11 op bezoek bij Ludwig Vandenhove!

Naar aanleiding van de parlementsverkiezingen van 10 juni 2007 worden alle kandidaten bezocht door een delegatie van 11.11.11 om hun ideeën rond ontwikkelingssamenwerking kenbaar te maken.
Zij krijgen een vragenlijst voorgelegd.


Voor burgemeester Ludwig Vandenhove, ook bevoegd voor ontwikkelingssamenwerking op stedelijk niveau, was het niet moeilijk om op alle vragen JA te antwoorden.Ludwig Vandenhove herhaalde hierbij nogmaals zijn stelling dat er een nauwere samenwerking zou moeten zijn op federaal vlak tussen de departementen ontwikkelingssamenwerking, binnenlandse en buitenlandse zaken (migratie- en asielbeleid) en duurzaam beleid, een visie, die hij ook op stedelijk niveau verdedigt.