De wijkagent is belangrijk!

De wijkagent, ondertussen 'wijkinspecteur' geworden, is en blijft een belangrijke functie binnen de lokale politiezones. Nochtans wordt hun taak vaak onderschat en ondergewaardeerd, én inhoudelijk, én financieel.

De koninklijke Federatie van de officieren en hogere ambtenaren van de Belgische Politie provinciale afdeling Limburg-Vlaams-Brabant en de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken organiseerden op dinsdag 28 april 2009 een succesvolle studiedag met als thema "DE WIJKINSPECTEUR ANNO 2009".
De academiezaal in Sint-Truiden met 378 plaatsen zat bomvol.

 

 

 

Burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger
Ludwig Vandenhove: 'Als voorzitter van het politiecollege en de -raad van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken ben ik bijzonder fier dat deze studiedag precies in Sint-Truiden is doorgegaan.

Dit bewijst de goede naam die de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken heeft in het Belgisch en Vlaams politielandschap. Hoofdcommissaris korpschef Philip Pirard is trouwens gevraagd om voorzitter van de werkgroep ‘Herwaardering van de Wijkinspecteurs’ van de 'Vaste Commissie van de lokale politie' te worden.

 

 

Tijdens deze studiedag kwamen verschillende sprekers aan bod, waaronder hoofdcommissaris-korpschef
Philip Pirard, die een studie gemaakt heeft naar de situatie van 'De Wijkinspecteur in de provincie Limburg'.

 

 

"Binnen het politielandschap wordt nu al heel lang gediscussieerd over de functie van wijkinspecteur, zowel qua taakinvulling, als qua financiële vergoeding.
Het is belangrijk dat in de aan de gang zijnde evaluatie van de politiehervorming hierin uiteindelijk knopen doorgehakt worden. De wijkinspecteur heeft immers in het nieuwe politielandschap, zeker in het kader van de integrale veiligheidsgedacht en het dicht bij de burger staan/zijn, een zeer belangrijke functie. Het wordt dan ook tijd dat deze (op)gewaardeerd wordt!", aldus
Ludwig Vandenhove.

 

 

 

 

Vaak is het zo dat wijkinspecteurs binnen de lokale politiezones nogal aanzien worden als de 'minderen' van diegenen, die interventie doen. Deze laatsten zijn immers ‘de harden’, de wijkinspecteurs ‘de zachten’.
Het bijkomende gegeven dat wijkinspecteurs over het algemeen minder verdienen, omdat ze bijvoorbeeld niet en/of minder 's avonds en/of tijdens de weekends werken, maakt de job minder aantrekkelijk voor jonge mensen, zodanig dat eerder politieagenten op leeftijd de wijkfunctie waarnemen.
In de ogen van hun collega's zijn ze bij manier van spreken aan het 'uitbollen'.
Het is belangrijk dat de wijkinspecteurs een ander, positiever imago krijgen binnen het politielandschap.

 

 

“Deze studiedag, en vooral de massale belangstelling, heeft nog maar eens aangetoond dat er in de provincie Limburg nood is aan dergelijke initiatieven. Immers, er zijn bijna wekelijks studiedagen rond politie en veiligheid, maar deze gaan meestal door buiten Limburg. In die zin wil ik dan ook nog eens mijn initiatief herhalen om aan één van de hogescholen in Limburg, samen met universiteit Hasselt, een opleiding integrale en/of maatschappelijke veiligheid op te starten en hieraan gekoppeld een aantal jaarlijkse studiedagen, die specifiek draaien rond de problematiek van politie en veiligheid. Ook op dit vlak moet Limburg zich op de kaart zetten.”, besluit Ludwig Vandenhove.

 

 

Wie meer informatie over deze studiedag wil, kan u mailen naar korpschef@poltrudo.be en/of burgemeester@sint-truiden.be.