De werkelijkheid overtreft de fictie in Sint-Truiden

“Je gelooft het niet: op vrijdag 8 september 2023 werd de gerestaureerde burchtruïne in Brustem (Sint-Truiden) officieel geopend. En op zaterdag 7 oktober 2023 gebeurt de officiële opening opnieuw via net dezelfde uitnodiging, zij het met een andere datum.

Kafka”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

“De uitleg van burgemeester Ingrid Kempeneers (cd&v): “Ik vond dat er al zo weinig volk van Brustem aanwezig was. Ik kreeg plots boze berichten van dorpsbewoners met de vraag waarom zij niet waren uitgenodigd. Bleek dat de administratie het halve dorp was vergeten uit te nodigen”. (1) 

Het zijn dus de ambtenaren geweest, niet de burgemeester en/of de schepen(en). Is het nochtans niet hun normale taak om mee op te volgen of alles loopt via de gemaakte afspraken?
Gevolg: twee keer hetzelfde werk en vooral twee keer kosten, blijkbaar heeft de stad Sint-Truiden geen financiële problemen. Bovendien word(t)en er geen echte verantwoordelijke(n) aangeduid. 
Onvoorstelbaar!

Maar is dit wel de correcte uitleg?
Uit de nota van het college van burgemeester en schepenen voor de activiteit wordt duidelijk melding gemaakt dat ‘de omwonenden’ zouden uitgenodigd worden en dat er gerekend werd op 400 aanwezigen. En dan te weten dat het dorp Brustem om en bij de 3 000 inwoners heeft. Bijgevolg niet echt dezelfde inhoud als de uitleg van de burgemeester.
VOORUIT-fractieleider Gert Stas heeft de burgemeester daarmee geconfronteerd tijdens de gemeenteraad van maandag 25 september 2023 en ze was ‘not amused’.

Maar ja, de inwoners van Brustem kunnen er maar wel bij varen.
Zij krijgen twee recepties.”

---