De 'Veisdere ‘s ooves leeftig’ andermaal groot succes ... maar!

Ondanks het aangekondigde regenweer, zakten er op vrijdag 12 en zaterdag 13 september 2008 weer heel wat toeristen, maar vooral Truienaars af naar de 'Veisdere ’s ooves leeftig’.

 

 

“Het is de 3e opéénvolgende keer dat we onze unieke vestengordel (en het stadspark) op die manier extra onder de aandacht brengen.”, aldus schepen van groen
Filip Moers en burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Inderdaad, uniek, want geen enkele andere stad in België of Vlaanderen heeft zo een groene gordel vlakbij het centrum.”

 

 

 

 

 

Dit jaar werd er gekozen voor muzikale optredens, hoofdzakelijk van artiesten en/of bands uit de regio of uit Sint-Truiden zelf, aan elke ‘poort’ (de vesten vallen samen met de vroegere historische stadspoorten) en in het stadspark.

 

 

Maar er zijn heel wat klachten binnengelopen bij de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom -Nieuwerkerken vooral omwille van nachtlawaai, omdat het publiek nogal tamelijk laat aan de verschillende drankstanden is blijven staan (en wellicht drinken!), ondanks het feit dat de muzikale optredens tijdig gestopt zijn.
 

 

 

“Wij willen ons hiervoor excuseren bij de betrokken inwoners.”, aldus
Filip Moers en Ludwig Vandenhove. “Bovendien bevestigt dit onze stelling dat de vesten nog te weinig ‘leven’ in Sint-Truiden, zelfs niet bij de naaste buren.

Alleszins voor ons het signaal om hen naar volgend jaar toe eerder en actiever bij de organisatie te betrekken”.