De eerste schooldag van Milan

“De stad Sint -Truiden zet in op heel wat taalprojecten voor kleuters en jonge kinderen.”, zegt burgemeester Ludwig Vandenhove.

Alle ouders van peuters, die twee jaar worden, krijgen vanuit de stad Sint-Truiden een verjaardagskaartje met een beknopt overzicht van de kleuterscholen van Sint-Truiden.

Wanneer deze ouders hun jonge spruiten gaan inschrijven in het kleuteronderwijs, krijgen zij het voorleesboekje ‘De eerste schooldag van Milan’.
Dit boekje wordt door het stadsbestuur Sint-Truiden aangekocht en aan de kleuterscholen bezorgd.

Het boekje helpt de ouders hun kind voor te bereiden op de eerste schooldag en komt tegemoet aan de visie van de basisscholen en het stadsbestuur over het belang van voorlezen voor de taalontwikkeling en algemene schoolvoorbereiding van jonge kinderen.

“Vanuit het flankerend onderwijs zetten we onder andere in op taalprojecten.
Eén van de pijlers is het ondersteunen van ouders in onderwijsondersteunende vaardigheden.
We willen met de instapboekjes de visie op taal bij ouders verder zetten.”, aldus Ludwig Vandenhove.

“Bijna alle scholen van Sint-Truiden maken gebruik van dit boekje.
De zorgcoördinatoren en directies koppelen terug dat veel kleuters dit boekje in de boekentas hebben zitten op hun eerste schooldag.”

Het stadsbestuur is er zich van bewust dat het bereik door taalproblemen niet altijd even optimaal is.
Niet elke ouder is de Nederlandse taal machtig en hierdoor worden Nederlandstalige boekjes gemakkelijker aan de kant geschoven. Daarom heeft de dienst flankerend onderwijs een overeenkomst gesloten met het Internationaal Comité Limburg, Kind & Gezin, de lokale integratiedienst, brugfiguren uit de Sikhgemeenschap en de Opvoedingswinkel Haspengouw. Zo worden voorleesboekjes van Milan vertaald in het Punjabi (de taal van de Sikhgemeenschap) met de oorspronkelijke Nederlandse tekst ernaast.
Ze worden dit najaar voorgesteld aan het basisonderwijs van Sint-Truiden.

"Op die manier kunnen ouders zelf beslissen of ze willen voorlezen in het Nederlands of in het Punjabi.
Zowel ouder, als kind kunnen op die manier zelf vertalingen opzoeken van basiswoorden.", aldus Ludwig Vandenhove.

"Het is beter dat het kind gestimuleerd wordt met taal bezig te zijn, ook al is het in de moedertaal, dan helemaal niet.
Later kunnen de ouders dan de Nederlandse versie voorlezen: een win-win-situatie.

In de toekomst wordt dit uitgebreid naar andere allochtone bevolkingsgroepen in andere talen (bijvoorbeeld het Arabisch).
Dit past in het gelijkekansenbeleid waar we als stadsbestuur blijven op inzetten.", besluit burgemeester Ludwig Vandenhove.

Zie onder andere de tekst ‘De Babbelladder’ van 23 juni 2012 op deze website.