Coronacrisis: vergeet de dieren niet, minister Ben Weyts moet initiatief nemen

“Uiteraard gaan de mensen voor, maar we mogen de dieren niet vergeten in deze Coronacrisis”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.

“Dat geldt des te meer voor dierenasielen.

De verantwoordelijken van de dierenasielen maken zich terecht zorgen.
Het is dringend noodzakelijk dat de minister van Dierenwelzijn Ben Weyts een aantal zaken duidelijk maakt en de nodige maatregelen treft.

Sluiten voor het publiek is logisch. Maar de dagdagelijkse verzorging van de dieren moet doorgaan.
Vermits die verzorging normalerwijze voor een belangrijk gedeelte gebeurt door vrijwilligers, stellen er zich in toenemende mate problemen.

Mag vrijwilligerswerk nog en hoe moeten die vrijwilligers dan beschermd worden?
Mogen adopties nog? Die doorstroming valt nu al praktisch volledig stil, maar er blijven wel dieren binnenkomen.
Wat met de vangacties voor de sterilisatie van zwerfkatten?
Wat met de extra personeelskosten? Het personeel moet immers heel wat overuren maken, omdat een aantal vrijwilligers afhaken en het niet duidelijk is wat nog mag en niet mag vanwege die vrijwilligers.

De Limburgse dierenasielen in Genk en Sint-Truiden hebben bijvoorbeeld beslist de vrijwilligers voorlopig thuis te laten en de vangacties voor zwerfkatten stop te zetten.  De permanentiedienst voor de lokale politiezones in het kader van gevonden en/of gekwetste honden blijft wel verzekerd.

Volledig sluiten kunnen de dierenasielen niet, want de dieren moeten verzorgd worden, dus meer personeelskosten. Bovendien vallen de meeste inkomsten weg: adopties vallen stil en evenementen moeten afgelast worden. Zo houden heel wat dierenasielen normaal een Paasverkoop van chocolade eieren en aanverwante.

Ik roep minister van Dierenwelzijn op om duidelijke richtlijnen uit te vaardigen hoe de dierenasielen tijdens deze Coronacrisis veilig kunnen functioneren. Bovendien moet de minister dringend bekijken welke financiële ondersteunende maatregelen mogelijk zijn.
Vermits de sector van de dierenasielen altijd hoofdzakelijk draait rond vrijwilligers, is een erg kwetsbare sector.

Hopelijk krijgen we de Coronacrisis snel onder controle, maar naarmate meer mensen in het ziekenhuis terechtkomen, zou er wel eens meer opvang van dieren kunnen nodig zijn.”