Context en tijdsgeest

Gebeurtenissen, beslissingen, cultuur, kunst etc. moeten altijd in de oorspronkelijke context en tijdsgeest geplaatst worden.

Het is niet ernstig om feiten later te beoordelen als die context en tijdsgeest inmiddels veranderd zijn.
Sprekende voorbeelden: monumenten in relatie met Belgisch Congo, kunstwerken van de inmiddels voor grensoverschrijdend gedrag veroordeelde Jan Fabre of uitzendingen van F.C. De Kampioenen omwille van zogezegd racisme of seksisme.

Blijven tonen en er duiding bij geven!