Consultants

We hebben in drie bewegingen de consultants binnengehaald: eerst om ons te komen vertellen dat er te veel overheid is, daarna om voor ons vast te stellen dat het met te weinig capaciteit niet lukt, en tenslotte om hen de plaats van de administratie te laten innemen. Driemaal betalen we dat heel duur. (1)(2)

___

  • (1)Geert Bouckaert, ‘Samenwerking moet je oefenen’, LOKAAL, Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), maandblad voor de lokale bestuurder, Jaargang 2024, nummer 01, pagina’s 12 tot en met 18.
     
  • (2)Geert Bouckaert is emeritus-hoogleraar bestuurskunde en overheidsmanagement.
     
  • Foto: www.vvsg.be.