Cartoon: Gebarenmusical 'Een nieuwe dag, een nieuw begin' door ''t Luisterend oog' groot succes!

Of: hoe
slechthorenden en doven meer aandacht verdienen!

In
Vlaanderen worden elk jaar een dertigtal kinderen geboren met zwaar
gehoorverlies in beide oren. Jaarlijks zijn er 1000 jonge mensen
tussen 15 en 30 jaar die een gehoorverlies van 25 decibel vertonen.
Een gehoorverlies van 25 decibel is meer dan ernstig te noemen.

Recent
onderzoek wijst uit dat in de categorie van de 18- tot 30-jarigen 60
à 70% last heeft van gehoorverlies. De popcultuur,
popconcerten, discotheken en diverse soorten walkmans zijn hier niet
vreemd aan.

Op
latere leeftijd kunnen we gehoorverlies toeschrijven aan de normale
slijtage waaraan we allen onderhevig zijn.

Vlaanderen
telt ruim een miljoen doven en slechthorenden. Een zesduizendtal werd
vroegtijdig doof en is gebarentaalgebruiker.

Deze
ontnuchterende statistieken geven aan dat gehoorproblemen meer
verspreid zijn dan wij allen denken en toch staan we hierbij als
maatschappij veel te weinig stil. Het kan ons allen overkomen, het
overvalt velen en met zijn allen doen we te weinig.

''t
Luisterend Oog' is een toneelgroep die op een originele manier de
kloof tussen slechthorenden en/of doven enerzijds en horenden
anderzijds wil verkleinen. 

In
het weekend van 10 en 11 maart 2006 werd in de sporthal van het
asielcentrum in Bevingen, Sint-Truiden de gebarenmusical 'Een nieuwe
dag, een nieuw begin' opgevoerd.

Het
gaat om een musical, die ook kan gevolgd worden door doven en
slechthorenden, omdat de acteurs, doventolken, in feite
tegelijkertijd acteren en tolken.

Als
burgemeester was ik aanwezig op één van de
voorstellingen, en ik vond de productie niet enkel mooi, maar ook
aangrijpend.

Een
beter middel van wederzijds begrip tussen en integratie van
slechthorenden en/of doven enerzijds en horenden anderzijds is er
eigenlijk niet. Bovendien maakt het de normaal horenden (nog meer)
bewust van het feit dat de overheid meer inspanningen moet doen voor
slechthorenden en doven.

Bij
zo'n gebarenmusical gaan beleid voor personen met een handicap en
cultuurbeleid ook hand in hand met mekaar.

Als
stad Sint-Truiden hebben wij binnen het globaal beleid van personen
met een handicap al heel wat specifieke aandacht voor de groep van de
slechthorenden en doven. Zo zijn zowel de Academiezaal, als de
schouwburg in het cultuurcentrum uitgerust met zogeheten
ringleidingen, die slechthorenden de mogelijkheid bieden maximaal te
genieten van culturele manifestaties. Daarenboven onderzoeken we
momenteel de mogelijkheid om één of enkele momenten in
de week doventolken ter beschikking te stellen in het administratief
centrum om slechthorenden en doven beter te kunnen bedienen en vooral
om de (vaak symbolische) drempel van dienstverlening voor hen te
verlagen.

Het
thema van de musical was 'vrede' en 'vrijheid'.

De
plaats van optreden, het asielcentrum, waar zoveel mensen verblijven,
die hun land zijn moeten ontvluchten omwille van oorlog of
onvrijheid, kon dan ook niet symbolischer gekozen worden.

De
gebarentoneelgroep '’t Luisterend oog' is ontstaan vanuit een
aantal afgestudeerden van de opleiding graduaat doventolk van het
centrum voor volwassenenonderwijs 'Crescendo' in Mechelen.

Eén
van die afgestudeerden is Roosje Vingerhoed uit Sint-Truiden. Zij
stond mee op de planken.

Samen
met Eddy Budé, die mee ingestaan heeft voor de praktische
organisatie, heeft Roosje de gebarenmusical naar Sint-Truiden
gehaald.

Bedankt
en proficiat voor Roosje, Eddy en alle andere acteurs, medewerkers en
vrijwilligers!

Ludwig
Vandenhove

burgemeester

Tags: