Cartoon: Chaussée d'amour - Sint-Truiden by night

Sinds januari 2005 kan u op deze website wekelijks een cartoon vinden die gebaseerd is op een actuele politieke of maatschappelijke gebeurtenis, waarbij
Ludwig Vandenhove/> zelf betrokken is en/of waarover hij zijn mening geeft.
Cartoonist Dré Mathijs laat elke week zijn verbeelding de vrije loop en zorgt ervoor dat de gebeurtenis van die week wat meer in het oog springt.


De cartoons van 2005 werden samengebracht in een tentoonstelling die op 14 en 15 januari 2006 plaatsvond in de hallen van het stadhuis en daarna ook nog te zien was in het Koninklijk Atheneum van Sint-Truiden.



Naar aanleiding van deze tentoonstelling werd ook een boek gepubliceerd waarin alle cartoons werden verzameld. Wil je nog een exemplaar van het cartoonboek ‘Een jaar Ludwig ludiek’ ontvangen, stuur dan een e-mail met je adres naar burgemeester@sint-truiden.be en je krijgt zo snel mogelijk een exemplaar toegestuurd (zolang de voorraad strekt).


Chaussée d'amour - Sint-Truiden by night


Striptekenaar en cartoonist Dré Mathijs, tevens mijn huiscartoonist, heeft een nieuw boek: 'CHAUSSEE D'AMOUR - SINT-TRUIDEN BY NIGHT' met cartoons over de veelbesproken Luikersteenweg.
Van in het begin heb ik dit initiatief van huiscartoonist Dré volledig ondersteund. Dit boek is immers een goede zaak voor de Chaussée d'Amour, die met dit boek positief in het nieuws komt.


Hieronder vindt u de integrale tekst van het voorwoord dat ik voor dit boek geschreven heb.

Dré Mathijs is een rasechte Truienaar.
Met zijn cartoonboek 'CHAUSSEE D'AMOUR - SINT-TRUIDEN BY NIGHT' is hij aan een zoveelste initiatief als striptekenaar en cartoonist toe.
Naast een aantal uitgaven heeft Dré Mathijs ook talrijke andere cartoons gemaakt, waarmee hij deelgenomen heeft aan tal van nationale en internationale wedstrijden en op diverse plaatsen tentoongesteld heeft.
Zo prijken bijvoorbeeld heel wat cartoons van zijn hand rond de brandweer in de brandweerkazerne van Sint-Truiden en rond de politie in het politiegebouw van de zone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken. Ook het kaartspel, waarmee de werking van de lokale
politie Sint-Truiden/> -/> Gingelom - Nieuwerkerken op een begrijpbare en ludieke manier wordt uitgelegd, werd door Dré ontworpen.

Dré is ook sinds januari 2005 huiscartoonist van mijn persoonlijke website: www.ludwigvandenhove.be. Elke week tekent hij een cartoon over een actuele politieke of maatschappelijke gebeurtenis, waarbij ikzelf betrokken ben en/of waarover ik mijn mening geef. De cartoons van 2005 werden in januari 2006 tentoongesteld in de stadshallen en er werd zelfs een echt cartoonboek rond samengesteld.
Op zaterdag 13 en zondag 14 januari 2007 is er opnieuw een tentoonstelling in de stadshallen met de cartoons van 2006. De officiële receptie vindt plaats op vrijdag 12 januari 2007 om 20.00 uur in de hallen van het stadhuis. De cartoons worden ook dit jaar weer gebundeld in een cartoonboek, dat tegelijkertijd wordt voorgesteld.

Prostitutie is van alle tijden en zal altijd blijven bestaan. Het heeft dan ook geen zin om er hyprociet over te doen.

Als burgemeester, maar ook als senator, voorheen federaal volksvertegenwoordiger, heb ik er altijd voor gepleit dat prostitutie zou gelegaliseerd worden, zij het onder zeer strikte voorwaarden en binnen een eng wettelijk kader. In die zin heb ik dan ook al enkele wetsvoorstellen ingediend.
Immers, wat is er meer hypocriet dan officieel iets verbieden, maar het inmiddels toch oogluikend toelaten?
Trouwens, diegenen, die er zich het meest laagdunkend over uitlaten of er commentaar op geven, zijn precies diegenen, die het meest 'gluren' als ze de Luikersteenweg passeren.

Even belangrijk dan prostitutie legaliseren is het onderwerp bespreekbaar maken.
Deze strip van Dré Mathijs past hier perfect in.

Misschien nog deze suggestie: sedert enkele jaren heeft de stad Sint-Truiden op initiatief van de Keizerlijke Commanderie van de Edele Haspengouwse Fruyteniers een internationale cartoonale rond fruit.
Waarom niet hetzelfde organiseren rond het gegeven prostitutie en de 'Chaussée d'Amour'?

Tot slot hou ik eraan om Dré Mathijs en zijn echtgenote Ria Malcorps van harte proficiat te wensen met en te danken voor deze strip, alsmede iedereen, die op één of andere manier bijgedragen heeft tot deze publicatie.

Ludwig Vandenhove
/>
burgemeester - senator

U kan een exemplaar van het cartoonboek 'CHAUSSEE D'AMOUR - SINT-TRUIDEN BY NIGHT' kopen bij Toerisme Sint-Truiden, stadhuis, Grote Markt of bij Servicestation Vandebrouck, Luikersteenweg 235. Een exemplaar kost 5,00 EUR.

Tags: