Cartoon: 200 nieuwe bomen in het stadscentrum van Sint-Truiden!

Op het grondgebied van de stad zijn er ongeveer 5600 straatbomen aanwezig. Dit komt overeen met  56 ha bos. De oppervlakte daarvan kan vergeleken worden met ongeveer 56 keer de Grote Markt van Sint-Truiden.

{mosimage}

De stad Sint-Truiden is in 2003 gestart met het inventariseren van de bomen op openbaar domein.

In deze inventaris heeft elke boom een fiche, waarin alle gegevens van deze boom (plaats, boomsoort, hoogte, breedte, stamomtrek, afstand tot gebouwen en straat, bodembedekking,…) opgenomen worden.

De inventarisatie van de bomen wordt tevens gekoppeld aan een beheer. Alle bomen van de inventaris worden ook, naargelang de noodzaak, gesnoeid en/of opgekroond.

Er zijn heel wat locaties waar bepaalde bomen aanwezig zijn die voor deze locatie minder gepast zijn. Dit heeft te maken met het feit dat hierrond in het (verre) verleden (een boom heeft immers heel wat jaren nodig om volwassen te worden) nooit een beleid is gevoerd.
Al deze bomen worden in een voorstel opgenomen om te verwijderen of te vervangen.

Volgende principes worden gehanteerd bij het bepalen of de bomen moeten verwijderd of vervangen worden:
1. bomen die de verlichting hinderen worden verwijderd
2. bomen die tegen de gevels groeien worden vervangen door een smallere soort, behalve als er niet genoeg ruimte is om een boom tot volle wasdom te laten komen, dan wordt hij verwijderd
3. bomen die dood of in slechte staat zijn worden vervangen, behalve als zij kortbij andere bomen staan die de nieuwe aanplant geen kans geven om zich te ontwikkelen
4. bomen die nog gezond zijn, maar van een andere soort zijn dan het merendeel van de straat, worden vervangen door de overheersende, of meest geschikte, soort

Er zijn reeds 1956 bomen geïnventariseerd, dit wil zeggen heel Nieuw Sint-Truiden, de binnenstad en de fruitwijk.
Alle gekende dode bomen zullen nu vervangen worden, ook de ontbrekende bomen in het geïnventariseerd gebied zullen bijgeplant worden.

In 2004 werden 91 bomen gerooid en 89 opnieuw aangeplant.
In 2005 werden 55 bomen gerooid en 38 heraangeplant.

Er zullen nu 43 bomen gerooid worden en 199 heraangeplant.
In eerste instantie wordt er werk gemaakt van de Kampveldstraat, Halmaalweg, Appelstraat, Perestraat, Notenstraat, Schoorbroekstraat en een gedeelte van Guvelingen. Ook in Bevingen zullen 48 bomen gerooid worden en vervangen worden door een haag.

In de verdere planning zal eerst de rand van de binnenstad (Sint-Pieter, Terbiest, Schurhovenveld) aangepakt worden, daarna komen de buitengemeenten aan de beurt.

Het is de bedoeling dat elk jaar de dode en ongezonde bomen vervangen worden en de nodige beheerswerken aan de overige bomen uitgevoerd worden.
Jaarlijks zullen er 100 à 150 bomen vervangen worden.
Volgens de nieuwe inventaris worden alle bomen om de 4 jaar gecontroleerd en behandeld.

U merkt het: de stad Sint-Truiden voert een echt beleid qua bomen als onderdeel van een globaal groenbeleid!

Tags: