Cartoon: ‘Wei’t was, is’t goed’ Sint-Pieter groot succes!

Alle initiatieven om het buurtgevoel te verhogen, zijn goed!

De editie op Sint-Pieter tijdens het weekend van 18 en 19 februari 2006 van ‘Wei’t was, is’t goed’, met heel wat oude foto’s en documenten, was een overweldigend succes. Dit keer was het een organisatie van de Heemkundige Kring Groot Sint-Truiden, net zoals vorig jaar in Bevingen.

De stad Sint-Truiden neemt verschillende initiatieven met betrekking tot buurtactivering. Mensen in buurten samenbrengen, verhoogt immers het subjectief veiligheidsgevoel.

Vooreerst was Sint-Truiden in 1996 de eerste stad in Vlaanderen die de spits afbeet met de uitwerking van een reglement voor buurtactivering. Via dit reglement wordt een stimulans gegeven aan de lokale gemeenschappen om het leven in hun buurt, via kleine buurtverstevigende activiteiten of initiatieven, aangenamer te maken en de sociale cohesie in de buurt te vergroten.

Na een evaluatie van dit reglement en de toepassing ervan in de praktijk werd dit in 2002 aangepast, zodat het reglement nu ook opengesteld wordt voor kleinschalige initiatieven van individuele bewoners. Het is belangrijk om ook kleinschalige en creatieve persoonlijke initiatieven te stimuleren, aangezien ook zij een positieve invloed kunnen hebben op het buurtleven in wijken of buurten waar er geen buurtcomité actief is.

In 2005 werd het reglement op de buurtactivering opnieuw aangepast. In dit aangepaste reglement werden een aantal nieuwe initiatieven opgenomen. Naast buurtbarbecues, preventie-initiatieven en speelstraten kunnen nu ook initiatieven met een multicultureel karakter en activiteiten in het kader van een buurt- of wijkkermis genieten van de subsidie buurtactivering.

Om de wijkkermissen te stimuleren, krijgen initiatieven die samenvallen met lokale kermissen, een dubbele subsidie.

Naast het reglement wil het stadsbestuur van Sint-Truiden zelf een actieve rol spelen in het organiseren in het activeren van buurtondersteunende projecten.

Zo organiseerde het stadsbestuur in 2002 in het kader van de buurtactivering een nieuw initiatief, namelijk de fototentoonstelling ‘Wei’t was, is’t goed’ in de deelgemeenten en buurten en/of wijken. Deze tentoonstelling vond voor het eerst plaats in Duras, Gorsem, Runkelen en Wilderen en was meteen een succes. Er kwamen meteen een 300-tal bezoekers opdagen bij deze eerste editie.

Door het succes van deze tentoonstelling werd ze reeds in verschillende andere deelgemeentes georganiseerd, zoals onder andere in Melveren, Metsteren, Brustem en Velm. Ook deze edities kenden een groot succes.

‘Wei’t was, is’t goed’ is een tentoonstelling die de eigenheid van elk van de dorpen in de kijker zet. Daarom worden er, naast reproducties van lokale oude foto’s en sfeerfoto’s van deze dorpen, ook foto’s van bewoners getoond.

De aandacht wordt hierbij gericht op de 85-plussers. Deze bevolkingsgroep omvat immers mensen die meestal al lang in hetzelfde dorp of dezelfde wijk wonen en iets te vertellen hebben over de eigenheid van hun dorp of wijk.

Deze tentoonstellingen lopen in samenwerking met foto- en diaclub Renovat en de lokale verenigingen.

Het initiatief ‘Wei’t was, is’t goed’ werd in 2004 genomineerd voor de Belgische Prijs voor Criminaliteitspreventie. De federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken nomineerde vijf creatieve projecten uit Vlaanderen en Wallonië.

Deze nominatie toont nog maar eens aan hoe belangrijk preventieprojecten als deze tentoonstellingen zijn.

In sommige deelgemeentes en buurten en/of wijken was dergelijke tentoonstelling zelfs de aanzet voor de lokale bevolking en/of private verenigingen om zelf een ietwat gelijkaardige organisatie op zich te nemen, zoals in de wijk Sint-Pieter in het weekend van 18 en 19 februari 2006.

 

De stad Sint-Truiden gaf dus de voorzet door het initiatief te lanceren en enkele keren zelf te organiseren waarna enkele lokale organisaties hetzelfde concept overnamen en zelf de organisatie in handen namen. Zo moet het: de overheid neemt het voortouw en het verenigingsleven speelt er op in. De Heemkring Sint-Truiden Zuid-Oost organiseerde in Gelinden bijvoorbeeld al een tentoonstelling ‘Gelenje, wei’t vrugger was’ en voorheen waren er al gelijkaardige tentoonstellingen in Halmaal en Kerkom.

Sint-Truiden is bijzonder rijk aan verenigingen en privé-verzamelaars die het erfgoed als onderwerp hebben. Deze mensen proberen zoveel mogelijk sporen van vroeger voor onze nakomelingen te bewaren. Ze spelen een belangrijke rol, samen met onze musea, om de mensen bewust te maken van de waarde van ons patrimonium.

Deze fototentoonstellingen passen bovendien ook heel goed binnen de erfgoedconvenant die het stadsbestuur afsloot met de Vlaamse regering. Door dit erfgoedconvenant krijgt de stad Sint-Truiden subsidies zodat het culturele patrimonium verder kan uitgebouwd worden.

Deze erkenning is ook een beloning voor de talrijke vrijwilligers, die hierrond de laatste jaren gewerkt hebben. De activiteiten van private verenigingen die zich bezighouden met het verleden van Sint-Truiden, passen hier eveneens perfect in.

Bij deze erfgoedconvenant is het de uitdaging dat al deze private personen en private organisaties de nodige initiatieven blijven ontwikkelen, maar dat het stadsbestuur zoveel mogelijk een algemeen kader uittekent om deze activiteiten zoveel mogelijk te ondersteunen en enigszins te stroomlijnen. Het kan de kwaliteit alleen maar ten goede komen.

De preventiedienst blijft trouwens nieuwe initiatieven nemen in het kader van de buurtactivering. Zo krijgen nieuwe inwoners en mensen die verhuizen binnenkort een reeks postkaarten. De postkaarten hebben aan de voorzijde een ludieke tekening met een leuke slogan zoals 'Kom eens snuiten', 'Ik ben nieuw hier’ of 'Onze deur staat altijd open'. Aan de achterzijde staat wat meer uitleg over het initiatief, met contactgegevens van de preventiedienst, en is er ruimte voorzien waar de nieuweling wat informatie over zichzelf kwijt kan.

Het is de bedoeling dat nieuwe inwoners deze kaarten in de brievenbussen van de buren stoppen en/of voor het venster hangen zodat het eerste contact met de mensen uit de straat op een ludieke en makkelijke manier kan gebeuren.

Met al deze initiatieven hoopt het stadsbestuur de relatie tussen mensen die in dezelfde buurt of wijk wonen, te bevorderen. Op deze manier verhoogt immers het subjectief veiligheidsgevoel in een buurt en ontstaat er weer een echt ‘buurtgevoel’.

Ludwig Vandenhove

burgemeester

Tags: