Cannabisplantages: (ook) de strijd van de lokale politie

“Cannabisplantages: (ook) de strijd van de lokale politie. Een praktijkvoorbeeld uit de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken.”, dit is de titel van een bijdrage van de hand van burgemeester Ludwig Vandenhove in Politiepraktijk in het onderdeel Drugs, uitgeverij Kluwer, aflevering 113, september 2011.

Ludwig Vandenhove: “Er wordt een analyse gemaakt van het gegeven van de cannabisplantages, met alle consequenties, in Nederland en de aangrenzende Belgische regio.

Hoe gaan de gerechtelijke instanties, de politiediensten en vooral een lokale politiezone met deze problematiek om?

Wat kan er qua (samen)werking van de verschillende betrokken instanties verbeterd worden in de strijd tegen de cannabisplantages?”

Hieronder vindt u de conclusie van het artikel.

Het probleem van de illegale cannabisplantages in België/Vlaanderen kan niet los worden gezien van de ontwikkelingen in Nederland. Het is dan ook van belang dat het daar gevoerde beleid op de voet gevolgd wordt en dat hierbij zelfs getracht wordt zo veel mogelijk impact te hebben via overleg in EU-verband, in Euregio-verband, in Benelux-verband en via bilaterale contacten tussen bijvoorbeeld gemeenten en steden aan beide kanten van de grens.

De federale politie en de lokale politiezones moeten capaciteit blijven inzetten om deze problematiek onder controle te krijgen. Een integraal antidrugsbeleid begint immers door de toevoer zo veel mogelijk onder controle te krijgen. Bovendien moet de maatschappelijke veiligheid (bv. elektriciteitsdiefstal, die tot gevaarlijke situaties kan leiden) gegarandeerd worden.
Hiertoe moeten zij voldoende praktische mogelijkheden en een uitgebreider wettelijk instrumentarium ter beschikking krijgen.

Er moet een betere samenwerking en partnerschap tot stand komen met de elektriciteitssector en de vastgoedsector.

Justitie moet volgen. Waar hebben we dat nog gehoord? Hierin verschilt de politionele aanpak van illegale cannabisplantages niet van een aantal andere criminaliteitsdomeinen.

Meer informatie in verband met deze bijdrage in ‘Politiepraktijk’ vindt u op de website www.kluwer.be.

Zie ook de tekst “Drugsproblematiek grensstreek: complex probleem!” van 4 februari 2012 op deze website.