Cannabis: gevolgen voor de Limburgse politiezones?

Met de gewijzigde wetgeving in Nederland rond wietteelt (1) bestaat er angst dat aanverwante regio’s, zoals Limburg, nog meer last gaan hebben van illegale cannabisplantages.

Terecht.”, zegt gedeputeerde voor veiligheid Ludwig Vandenhove. “En dat betekent weer meer werk voor de lokale politiezones.

“In 2010 en 2011 heb ik hier een beperkt onderzoek rond gedaan.
De resultaten zijn te lezen in Politiepraktijk in het onderdeel Drugs, uitgeverij Kluwer, aflevering 113, september 2011.”

Hieronder vindt u de conclusie van het artikel.

Het probleem van de illegale cannabisplantages in België/Vlaanderen kan niet los worden gezien van de ontwikkelingen in Nederland. Het is dan ook van belang dat het daar gevoerde beleid op de voet gevolgd wordt en dat hierbij zelfs getracht wordt zo veel mogelijk impact te hebben via overleg in EU-verband, in Euregio-verband, in Benelux-verband en via bilaterale contacten tussen bijvoorbeeld gemeenten en steden aan beide kanten van de grens.

De federale politie en de lokale politiezones moeten capaciteit blijven inzetten om deze problematiek onder controle te krijgen. Een integraal antidrugsbeleid begint immers door de toevoer zo veel mogelijk onder controle te krijgen. Bovendien moet de maatschappelijke veiligheid (bv. elektriciteitsdiefstal, die tot gevaarlijke situaties kan leiden) gegarandeerd worden.
Hiertoe moeten zij voldoende praktische mogelijkheden en een uitgebreider wettelijk instrumentarium ter beschikking krijgen.

Er moet een betere samenwerking en partnerschap tot stand komen met de elektriciteitssector en de vastgoedsector.

Justitie moet volgen. Waar hebben we dat nog gehoord? Hierin verschilt de politionele aanpak van illegale cannabisplantages niet van een aantal andere criminaliteitsdomeinen.

  1. Geen gereguleerde wietteelt in Nederland. Het Belang van Limburg, 27-11-2013, p. 7.

 

Zie ook Cannabisplantages: (ook) de strijd van de lokale politie van 20-09-2012 en Drugsproblematiek grensstreek: complex probleem! van 04-02-2009 op deze website.