Buurtkermissen: nieuw leven inblazen

De stad Sint-Truiden moet, als onderdeel van het buurt- en wijkbeleid, dringend werk maken van het nieuw leven inblazen van lokale kermissen.

"Ik besef dat dit niet zo evident is, maar door er niets aan te doen gaat deze traditie helemaal verloren", zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove. 
"Het afgelopen weekend was het Schurhoven kermis met slechts één attractie: een friet- en smoutebollenkraam.
Nooit gezien! Schurhoven kermis is nochtans net altijd één van de meest succesrijke wijkkermissen geweest.

De specifiek bevoegde schepen en iemand specifiek binnen de administratie moeten hiermee bezig zijn en dat is nu niet het geval.
Er moeten een kalender en een planning opgemaakt worden voor de buurt- en wijkkermissen.
Er moet globaal onderhandeld worden met de foorreizigers voor eventuele attracties. Met andere woorden, de interessante kermissen (Carnaval- en Augustuskermis) koppelen aan de minder rendabele, kleinere kermissen.
Er moet getracht worden om aan de buurt- en wijkkermissen bepaalde gesubsidieerde initiatieven te koppelen.

Kermissen, al dan niet in aangepaste vorm, blijven een ideale mogelijkheid om mensen samen te brengen.
De sociale functie ervan mag niet onderschat worden. 

Als sp.a zullen wij alleszins een kermisplan opnemen in ons verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van zondag 14 oktober 2018.

Ja en dat zijn dan zaken die ik hoor van de mensen toen ik het afgelopen weekend naar Schurhoven en Sint-Pieter kermis geweest ben..."

 

Zie ook Schurhoven kermis van 31-07-2016 op deze website.