Buurtinformatiepunten!

Het stadsbestuur van Sint-Truiden en de lokale
politie Sint-Truiden -/> Gingelom - Nieuwerkerken, meer bepaald de preventiedienst, hechten veel belang aan een goede buurtwerking.


“Het is één van mijn beleidsprioriteiten sinds ik vanaf 1 januari 1995 burgemeester ben van Sint-Truiden.”, aldus Ludwig Vandenhove.
“En ik blijf zoeken naar originele initiatieven op dat vlak.”

Om de positieve contacten tussen buren nog te verhogen, heeft de preventiedienst een nieuw project voorgesteld, de buurtinfopunten.

Op donderdagavond 9 oktober 2008 kregen de vrijwilligers, die zich opgegeven hebben om buurtinfopunt te worden, een opleiding van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW), de preventiedienst en de dienst burenbemiddeling.
Na deze opleiding kunnen ze de inwoners van hun buurt helpen met algemene informatie en kleine problemen.

In een buurtinfopunt kunnen inwoners van een bepaalde wijk of straat terecht voor allerhande informatie. Alle buurtinfopunten krijgen dan ook een buurtbox.
In deze buurtbox zitten folders en formulieren met informatie over de werking van de verschillende stads- en OCMW-diensten en de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken.

Buurtwerking koppelen aan vrijwilligerswerk, dat is de bedoeling van deze buurtinfopunten.”, aldus burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“We zijn begonnen met 10 buurtinfopunten, ik hoop dat er snel zoveel mogelijk van de op dit ogenblik 28 actieve buurtcomités bijkomen.”

Hieronder vindt u integraal het artikel dat hieromtrent in ‘Het Belang van Limburg’ van vrijdag 10 oktober 2008 is verschenen.

‘Buren informeren buren’ 

Sint-Truiden

Vanaf vandaag kunnen in Sint-Truiden de eerste buurtinfopunten van start. Bij een aantal vrijwilligers in de wijken, te herkennen aan een affiche voor hun raam, kunnen inwoners terecht met al hun vragen over de stadsdiensten.

Terug naar de jaren '60, toen er in elk dorp nog een gemeentehuis stond, waar iedereen met zijn vragen terecht kon. Daar lijkt het een beetje op in Sint-Truiden. Ook in het multimediatijdperk zijn er nog veel mensen die verstoken blijven van essentiële informatie.

'Buurtinfopunten' heten de decentrale gemeentehuisjes nu bescheiden. Preventieadviseur Kim Herbots heeft het idee bedacht, en als we vragen waar ze de mosterd vandaan heeft, begint ze te lachen. "Ik weet echt niet meer of ik dat ergens vandaan heb. We krijgen hier de mensen van buurtcomités over de vloer die hun buurtactiveringspremies komen aanvragen. Zij krijgen regelmatig vragen van (nieuwe) buren die onze diensten nog niet kennen. Omdat persoonlijk contact tussen de buren altijd beter is, ben ik op het idee van de buurtinfopunten gekomen. Het zou leuk zijn als er in elke deelgemeente minstens één komt. In het centrum is er minder nood aan, daar vinden de mensen de weg wel."

Buurtbox

Gisteravond zijn de eerste vrijwilligers opgeleid. Het zijn mensen van buurtcomités in Zepperen, Terbiest, Halmaal, Gorsem, Halmaalweg (centrum) en Groot-Gelmen. "Ze hebben een affiche en brochures om hun buren duidelijk te maken dat er een buurtinfopunt komt", zegt Herbots. "De vrijwilligers hebben een buurtbox ontvangen waarin alle brochures en folders van de stadsdiensten zitten. We hebben dat allemaal eens doorgenomen met hen en de mensen van het OCMW zijn hun uitgebreide dienstverlening komen toelichten."

Waarvoor kunnen de buren nu aanbellen bij hun infopunt? "Voor eenvoudige vragen. Bijvoorbeeld een buurvrouw die wil weten wat de klusjesdienst allemaal doet, moet daarvoor niet meer naar het stadhuis. Of voor informatie over premies, voor vlaggetjes of stickers tegen hondenpoep, brochures over inbraakpreventie, informatie over de politie, het OCMW, enzovoort." Nog dit: de vrijwilligers worden niet betaald en stoppen hun tijd dus gratis in deze nieuwe dienst.