Buurtinfoborden in buurten en wijken!

De jeugddienst en de preventiedienst van de stad Sint-Truiden hebben het concept van ‘buurtinfoborden’ ontwikkeld.

“De bedoeling is om vanuit de stad Sint-Truiden deze infoborden ter beschikking te stellen van de diverse buurtcomités, zodat zij hun activiteiten kenbaar kunnen maken, maar ook nuttige informatie, die voor de buurt, het dorp en/of de wijk van belang is.”, zegt burgemeester
Ludwig Vandenhove.

“Tot nu toe gebruikten heel wat buurtcomités hiervoor eigen constructies.
Deze ‘buurtinfoborden’ hebben de bedoeling om informatie op een uniforme en verzorgde manier te laten plaatsvinden in de diverse buurten en wijken van Sint-Truiden.
Zij kaderen in het hele beleid qua buurten en wijken dat de stad Sint-Truiden, voornamelijk via de preventiedienst, voert.”

De preventiedienst neemt heel wat initiatieven ter ondersteuning van buurten, dorpen en wijken, zoals de buurtactiveringspremies, de postkaarten voor nieuwe inwoners, de buurtinfopunten, poëzie op straat, film in de wijk, het uitlenen van een houten ooievaar bij een geboorte, het ter beschikking stellen van dennen tijdens de kerst- en nieuwjaarsperiode, etc.
De stad Sint-Truiden was de eerste stad in Vlaanderen, die in 1996 begonnen is met een reglement op de buurtactivering, waarbij buurten en wijken subsidies krijgen indien ze bepaalde activiteiten organiseren, zoals barbecues, kerst- en nieuwjaarsdrinks, etc.

Het eerste ‘buurtinfobord’ werd officieel geopend op dinsdag 19 juli 2011 op de hoek van de Metsterenweg en Terbeek, ter hoogte van het speelplein ‘’t Metsterke’.
In Metsteren zijn drie buurtcomités actief: Metsteren, Terbeek en Kelsbeek.
Enkel deze buurtcomités, de lokale verenigingen en de stad Sint-Truiden mogen gebruik maken van dit bord.

De jeugddienst en de preventiedienst zullen, samen met de verantwoordelijken van de drie buurtcomités, dit ‘buurtinfobord’ evalueren en op basis hiervan zal er volgend jaar eventueel in de begroting 2012 en de meerjarenplanning voorzien worden of systematisch alle buurten, dorpen en wijken met zulk bord uitgerust zullen worden.
In een eerste fase zou het gaan om een tiental borden.

Buurtcomités en lokale verenigingen zullen dan een aanvraag kunnen indienen voor het plaatsen van een ‘buurtinfobord’ volgens de voorwaarden, die zullen bepaald worden in een gemeentelijk reglement.

Net zoals alle mogelijke andere buurt- en wijkactiviteiten, die door de stad Sint-Truiden financieel ondersteund worden, dragen deze ‘buurtinfoborden’ bij tot het bevorderen van de leefbaarheid in hun buurt en/of wijk.

Deze ‘buurtinfoborden’ zijn aanvullend op de andere initiatieven, die de stad Sint-Truiden in het verleden al genomen heeft om activiteiten aan te kondigen, zoals de aanplakzuilen, de vitrinekasten in deelgemeenten en/of parochies, de evenementenborden op de belangrijkste invalswegen van Sint-Truiden en de infoborden (metalen kaders op een 17-tal plaatsen verspreid over het ganse grondgebied).
Ondanks alle sociale netwerksites, websites, etc. blijven ook de traditionele informatiekanalen belangrijk.

Burgemeester Ludwig Vandenhove: “In 2011 werden tot nu toe maar voor liefst 131 activiteiten buurtactiveringspremies aangevraagd, waarvan 59 in de recente zomerperiode.
N
iet enkel in de zomerperiode kent deze premie een groot succes, maar ook tijdens de wintermaanden vragen heel wat buurten en wijken een premie aan, onder andere voor Halloweentochten en kerst- en nieuwjaarsdrinks, terwijl er in de straat door de stad Sint-Truiden kerstbomen worden geplaatst.

Ik blijf geloven in goed draaiende buurtcomités, die financieel ondersteund en actief begeleid worden door de stad Sint-Truiden. Wel zou het goed zijn indien sneller de stap van de gezelligheid zou gezet worden naar meer inhoudelijke dossiers in de buurt en/of de wijk.
Het zou beleidsondersteunend naar het stadsbestuur toe kunnen werken. Dit is bijvoorbeeld de reden waarom er sedert oktober 2008 in sommige buurten en wijken ‘buurtinfopunten’ zijn opgericht.”
Zie de tekst ‘Buurtinformatiepunten’ van 14 oktober 2008 op deze website.

Zie onder andere ook de  tekst ‘Buurtcomités krijgen bierkaartjes en placemats’ van 7 juli 2011 op deze website.