Burgemeester Ludwig Vandenhove overhandigt getuigschriften aan signaalgevers en wegkapiteins!

Het verkeer neemt steeds toe, ook in de provincie Limburg, waardoor de veiligheid tijdens wielerwedstrijden steeds meer benadrukt moet worden.

De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken heeft een opleiding gegeven aan 88 signaalgevers en 13 wegkapiteins. Signaalgevers worden door de burgemeester gemachtigd om wielerwedstrijden in goede en veilige banen te leiden. Wegkapiteins zorgen voor de veiligheid bij fiets- en motortochten.De opleiding kadert binnen het provinciaal project om mensen, die beperkte bevoegdheid hebben in het verkeer, een opleiding te geven.

Signaalgevers mogen het verkeer niet regelen, maar wel aanwijzingen geven.
Ze kunnen het verkeer stilleggen, behalve op kruispunten met driekleurige verkeerslichten.
Signaalgevers hebbben enkel een specifieke bevoegdheid tussen de wagen die voor de eerste wielrenner rijdt (de wagen met het bord 'Wedstrijd' en de rode vlag) en de wagen die na de laatste renner rijdt (de wagen met het bord 'Wedstrijd' en de groene vlag). Dat is, met andere woorden, enkel tijdens de doortocht van de wielrenners. Hun bevoegdheid geldt dus ook niet indien de publiciteitskaravaan voorbijrijdt.

De opgeleide signaalgevers en wegkapiteins ontvingen op donderdag 24 augustus 2006 hun getuigschrift en tevens hun uitrusting, namelijk een armband met horizontaal, de nationale kleuren en in zwarte letters op de gele strook het woord 'signaalgever of 'wegkapitein'.

Naast een kleine receptie kregen ook alle gebrevetteerden de gelegenheid het nieuwe politiegebouw te bezoeken.