Burgemeester Ludwig Vandenhove ondertekent het Manifest Bedrijfsvriendelijke Gemeente!

In Ooit Tongeren ondertekenden op woensdag 20 juni 2007 de Limburgse burgemeesters het Manifest voor een Bedrijfsvriendelijke Gemeente’ van Voka - Kamer van Koophandel Limburg.

Dit manifest bevat 10 aandachtspunten om de lokale economie te stimuleren.
Daarnaast werden ook de lokale Voka-ambassadeurs aangesteld. Deze ondernemers vormen de band tussen hun gemeente en Voka.De gemeenten ondertekenden, net als zes jaar geleden, het Manifest voor een Bedrijfsvriendelijke Gemeente. Hierin verklaren ze samen te willen werken aan een ondernemingsvriendelijk klimaat in Limburg.

De 10 aandachtspunten die in het manifest naar voor geschoven worden zijn:

  1. een formele beleidsnota lokale economie;
  2. een politiek en administratief aanspreekpunt voor het lokale bedrijfsleven;
  3. geregeld contact tussen het gemeentebestuur en de bedrijven;
  4. participatie van het bedrijfsleven in adviescommissies;
  5. bevorderen van informatiedoorstroming;
  6. een begeleidend milieubeheer;
  7. ruimte om te ondernemen;
  8. rationalisering van gemeentelijke belastingen;
  9. overleg over mobiliteit;
  10. veiligheid op industrieterreinen.

Om hieraan samen te werken wordt in elke Limburgse gemeente een Voka-ambassadeur aangesteld. Het gaat om een ondernemer die de toestand in zijn gemeente kent en een antenne-functie verzorgt. Voor de stad Sint-Truiden is dit Hugo Dubois van Engineering - Survey - Architecture (E.S.A.) Studiebureau.