Blijkbaar heeft de bankwereld niets geleerd!

Via de media vernemen we dat de bank KBC 350.000 EUR verloren heeft met de aandelenoperatie van Facebook.

In de periode 2008-2009, op het hoogtepunt van de financiële crisis, kreeg KBC voor zo een 7 miljard EUR staatssteun van de federale en de Vlaamse overheid.

Het is maar één van de talrijke voorbeelden, waarbij de banken nog steeds spelen met ons belastingsgeld.

Leren de banken dan niets?
Zij doen gewoon verder alsof er niets gebeurd is!