Bestrijding processierups belangrijke reden hoog pesticiden gebruik in sommige Limburgse gemeenten

“De verklaring van een aantal burgemeesters en schepenen -Bree, Kinrooi, Maaseik en Neerpelt- dat de strijd tegen de eikenprocessierups de reden is voor het hoog pesticiden gebruik in hun gemeente is correct”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.

“Ik heb dit ook gezegd naar aanleiding van de bekendmaking van de Vlaamse cijfers, die ik schriftelijk opgevraagd heb minister Zuhal Demir. Ik vermeld dit eveneens op mijn website en facebook.
Mijn verontschuldigingen dat dit blijkbaar niet zo uitdrukkelijk naar buiten komt in sommige media.

Als voormalig gedeputeerde ben ik goed op de hoogte van de specifieke problematiek van de eikenprocessierupsen. Daarvoor heb voldoende terreinbezoeken gedaan in de getroffen gemeenten.
Ik heb zelf het dossier in 2018 nog in werking gezet om met een aantal partners in het kader van een Europees Financial Instrument for The Environment (LIFE) de bestrijding van de eikenprocessierupsen op een meer natuurlijke manier trachten te bestrijden.
Hopelijk leidt dit snel tot resultaten.

De cijfers, die de minister mij meegedeeld heeft zijn de officiële cijfers van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), die de gemeentebesturen zelf bezorgen.”   

Myriam Giebens (PRO3680), schepen stad Maaseik, geeft aan tevreden te zijn met de nuancering van Ludwig Vandenhove.
“Het was even schrikken om in de krant te lezen dat Maaseik de slechtste leerling van de klas is in het gebruik van pesticiden, terwijl dit helemaal niet het geval is.
Wij worden in onze regio nu eenmaal jaarlijks geconfronteerd met de enorme overlast van de processierupsen en op dit ogenblik is het gebruik van een biocide het enige effectieve middel.
Deze plaag treft een hele regio en breidt ieder jaar uit.
Ik kan alleen maar een oproep doen aan de Vlaamse overheid en de provincie Limburg om deze plaag structureel aan te pakken en de getroffen gemeenten te ondersteunen.”