België unitair: politiek irrealistisch

Dat is de reactie van Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove op de uitspraken van Mouvement Réformateur (MR) voorzitter en huidig informateur Georges-Louis Bouchez. (1)

Het is wel goed dat die uitspraak gebeurt.  
Het is eens een ander geluid in heel het debat rond verder regionaliseren en/of her federaliseren”, zegt Ludwig Vandenhove.

“België is veel te ingewikkeld geworden.
De politiek moet durven onze huidige staatsstructuur grondig door te lichten, als het ware vertrekken van een wit blad.
Niet ideologisch bekijken, maar pragmatisch hoe ons land beter en goedkoper (met minder belastinggeld) kan functioneren.

Als er een federale regering komt, zou die best deze legislatuur daar werk van maken om klaar te zijn tegen 2024. Zo zouden dan de nodige grondwetsartikels in herziening kunnen gesteld worden. Maar veel kan ook zonder de grondwet te wijzigen en via samenwerkingsovereenkomsten en/of goede afspraken.
Misschien moeten sommige bevoegdheden verder geregionaliseerd worden, voor andere zou beter opnieuw over her federaliseren gesproken worden.”

Hieronder vindt u het artikel uit Het Belang van Limburg van vrijdag 24 januari 2020 (2), waarin Ludwig Vandenhove aan bod komt.