Asielcentrum Bevingen breidt uit

Het asielcentrum van Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers (Fedasil) in Bevingen breidt uit met 48 plaatsen voor 12 gezinnen.
Dit brengt de totale capaciteit op 498.
De eerste nieuwe asielzoekers zullen in principe toekomen op woensdag 27 april 2011 (na Pasen).

Op woensdag 13 april 2011 was er een officiële voorstelling van de nieuwe ‘gebouwen’, zeer functionele containers.
Burgemeester Ludwig Vandenhove was erbij.

 

De wereld is OPEN en of we dat nu graag hebben of niet, het aantal asielzoekers zal om politieke-, economische-, milieuredenen, etc. blijven toenemen.
Wie een beetje de wereldgeschiedenis kent en volgt, weet dat de vluchtelingenproblematiek, vroeger volksverhuizingen, altijd hebben bestaan.
Mensen zoeken altijd die plaatsen op waar ze denken een beter bestaan te kunnen hebben.”, opent Ludwig Vandenhove.

 

 

 

 

Het opvangprobleem is nijpend en daarom heeft de federale regering vorig jaar al beslist om bijkomende plaatsen te voorzien, waarvan 48 in Bevingen.
Het college van burgemeester en schepenen heeft unaniem de bouwvergunning voor deze uitbreiding goedgekeurd.

 

 

Het gaat maar voor een deel over een uitbreiding, want het asielcentrum in Bevingen kampte constant met een overcapaciteit. Bovendien gaat het over gezinnen, hetgeen beter beheersbaar is dan individuen.

 

 

“Ik begrijp dat de federale regering bij voorkeur zoekt naar bijkomende plaatsen op bestaande locaties en/of in overheidsgebouwen, die vrijkomen (bijvoorbeeld gesloten legerkazernes). Dit neemt echter niet weg dat ik, ook al moeten die mensen ergens opgevangen worden, vind dat heel wat gemeenten en steden op dat vlak hun verantwoordelijkheid niet opnemen en dat hier iets zou moeten aan gedaan worden.”, zegt Ludwig Vandenhove.
“Voor mij is het heel simpel: gemeenten/steden, die zoals Sint-Truiden hun verantwoordelijkheid opnemen, moeten financieel beloond worden, gemeenten/steden, die allerlei drogredenen zoeken om geen asielcentrum, klein of groot, toe te laten, moeten financieel gestraft worden.
Komt daar nog bij dat asielzoekers in een gemeente/stad andere asielzoekers aantrekken.

 

 

Als stad Sint-Truiden zullen wij, samen met de directie en het personeel van het asielcentrum in Bevingen, ons beleid op dit vlak, dat als een voorbeeld voor België en Vlaanderen geldt, verder zetten.
Wij voeren hier tenminste een beleid rond daar waar andere gemeenten/steden dit poberen ‘weg te stoppen’.
Dit wil zeggen dat we via allerhande, al dan niet samen, georganiseerde activiteiten het contact tussen Truienaren en mensen van andere nationaliteiten zullen stimuleren. Bovendien zullen we hier op een OPEN manier blijven over communiceren. Hiertoe moeten we wel de (financiële) mogelijkheden krijgen.
Dit is wat ik de federale regering kwalijk neem: toen de eerste asielcentra er kwamen werden er middelen en mogelijkheden voorzien om ze te integreren in de lokale gemeenschap, nu is dit veel minder het geval. 

 

 

 

 

En dan die vooroordelen: een asielcentrum zou de criminaliteit doen toenemen, veel uitgeprocedeerde asielzoekers zouden blijven ‘hangen’, etc.
Totaal incorrect: de criminaliteitsgraad bij de asielzoekers ligt lager dan bij de gemiddelde autochtone inwoner van Sint-Truiden (dit blijkt elk jaar uit de jaarverslagen van de lokale politie Sint-Truiden -Gingelom - Nieuwerkerken zie onder andere) en uitgeprocedeerde asielzoekers blijven niet in Sint-Truiden, want zij zoeken de anonimiteit op van de grote steden.
Zie onder andere de tekst ‘Lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken stelt jaarverslag 2009 voor!’ van 14 mei 2010 op deze website.

 

 

 

Vreemde culturen brengen vaak heel wat vooroordelen met zich mee, maar we kijken te weinig naar de opportuniteiten, die ze bieden.

Hoeveel Truienaren maken er niet elk jaar reizen naar verre vreemde landen, waaruit precies een aantal bewoners uit het asielcentrum afkomstig zijn.
Ik zou zoveel mogelijk Truienaren willen uitnodigen om het asielcentrum eens te bezoeken, individueel of in groep.”, besluit Ludwig Vandenhove.

Voor de volledigheid: in het asielcentrum zitten momenteel (op 14 april 2011) 49 nationaliteiten, in Sint-Truiden 108.Sint-Truiden is dus echt een interculturele en interreligieuze stad! 
 

 

 

Zie de website www.fedasil.be/Sint-Truiden.


Zie onder andere de teksten ‘Burgemeester van de mensen’ van 13 oktober 2004 en ‘Meer dan een bed. Twintig jaar opvang van asielzoekers.’ van 16 november 2007 op deze website.

 

Hierover is onder andere op 13 april 2011 een item verschenen in het nieuws van TVLimburg (TVL) en in Het Journaal van Eén. Het Belang van Limburg, Het Laatste Nieuws en De Standaard hebben hierover bericht op 14 april 2011 en Het Nieuwsblad op 16 april 2011.