Akkoord met Sociaal Economische Raad Regio Limburg (SERR)

De SERR Limburg heeft een memorandum opgesteld voor de diverse verkiezingen, die eraan komen.
De SERR organiseert het overleg van de sociale partners in Limburg.

Ik ga als Vlaams volksvertegenwoordiger volledig akkoord met de eisen van de Limburgse sociale partners”, zegt Ludwig Vandenhove.
Voor mij mogen ze zelfs nog een stuk verder gaan. Wij moeten vanuit Limburg blijven ijveren dat we op dezelfde basis behandeld worden als alle andere Vlaamse provincies, niet meer, maar ook niet minder.

De SERR Limburg roept de Limburgse politici op om, over de partijgrenzen heen, terug een front te vormen voor de toekomst van Limburg. Inderdaad, over een aantal Limburgse dossiers zouden alle democratische partijen zich moeten verbinden om bij eventuele onderhandelingen voor een Vlaamse regering unanieme standpunten in te nemen. Ook achteraf, al dan niet deel uitmakend van de Vlaamse regering, zou dat moeten blijven gebeuren.
Toen het Limburgse politieke landschap zich beperkte tot de drie traditionele partijen -christen-democraten, liberalen en socialisten - gebeurde dat meer, met de toename van het aantal politieke partijen, veel minder.

Waar wacht de sterkste partij van Limburg- de cd&v op basis van de uitslag van de laatste provincieraadsverkiezingen - op om dat te doen voor de verkiezingen, zodat de kiezers duidelijk zouden weten welke partij zich engageert voor welke dossiers?

De SERR beperkt zich nu tot een drietal dossiers, die vooral op jongeren zijn gericht:
-verdere uitbouw van de Universiteit Hasselt (UHasselt).
‘Een universiteit waar je kan afstuderen, ook als dokter of ingenieur’; 
-een goede mobiliteit.
'Geen basis-maar een goede bereikbaarheid'; 
-in Limburg is er meer dan elders nood aan bovenlokale samenwerking en expertise, de provincie moet meer bevoegdheden krijgen.
'Economische ontwikkeling en cultuur in Limburgse handen'.(1)

Voor mij mag het allemaal nog wat verder gaan. Zo moet Limburg blijven vechten voor het behoud van het provinciale niveau. Bovendien zouden er evenzeer voor het federale niveau een aantal prioriteiten naar voor geschoven moeten worden.

Afwachten welke partijen en politici hun woord houden."

___

Tags: