Akkoord met Groen

Groen stelt voor om in Vlaanderen een taks op dierproeven in te voeren.
De opbrengst zou dienen voor een fonds dat alternatieven moet uitwerken. (1)

"Ik sta volledig achter dit voorstel", zegt gedeputeerde van Dierenwelzijn Ludwig Vandenhove.

"We moeten er alles aan doen om het dierproevenonderzoek efficiënter en met minder dieren uit te voeren. Maar blijkbaar heeft de Vlaamse regering daar geen haast mee. Zo is de wet van 9 juni 2009 om een Belgisch Centrum voor alternatieven voor dierproeven op te richten nog altijd dode letter.
Mede op mijn aangeven heeft sp.a-Vlaams volksvertegenwoordiger Els Robeyns hieromtrent een voorstel van resolutie ingediend in het Vlaams parlement betreffende alternatieven voor dierproeven. (2)

Sedert 2014 maak ik deel uit van de ethische commissie die toezicht houdt op alle aanvragen voor dierproeven aan de Universiteit Hasselt (UHasselt).
Bij het afleveren van de milieuvergunning aan de Life Sciences Development Campus (LSDC) en de UHasselt voor de inrichting voor het houden van proefdieren en een uitbreiding van het aantal gehouden proefdieren, werd dit als bijkomende voorwaarde opgelegd.
Ik probeer hier enkele keren per jaar op aanwezig te zijn.
Het gaat om zeer technische vergaderingen, waarbij voor elk onderzoeksdossier rond dierenproeven, volgens mij op een ernstige manier, bekeken wordt of het echt nodig is en/of er niet kan teruggevallen worden op eerdere gevallen." 

 

Zie ook Milieuvergunning voor nv LSDC van 17-12-2015 en Dierenwelzijn: ja, maar pragmatisch en realistisch! van 18-01-2014 op deze website.

 

(1) ‘Groen pleit voor heffing op dierproeven’. Belang van Limburg, 19-12-2017, pag. 6.
(2) Vlaams Parlement – voorstel van resolutie van Els Robeyns betreffende alternatieven voor dierproeven, ingediend op 12 januari 2016.