Aantal meldingen van dierenmishandeling neemt toe

“Dat dierenmishandeling toeneemt, is een slechte zaak.
Dat het aantal meldingen van dierenmisbruik en/of -verwaarlozing toeneemt, is dan weer een goede zaak”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Ik vroeg de cijfers op via een schriftelijke vraag aan Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand Ben Weyts”, aldus Ludwig Vandenhove.

Hieruit blijkt dat in 2020 de Vlaamse dienst Dierenwelzijn 6.204 meldingen van dierenmishandeling ontving, of bijna 17 per dag.
Ten opzichte van 2017 is het aantal meldingen met 33% toegenomen
.

De cijfers tonen eveneens aan dat het aantal controles door de inspectie Dierenwelzijn toeneemt.
Sinds 2017 zijn het aantal controles bijna verdubbeld, van 3.274 naar 6.097
.

Deze cijfers tonen aan dat dierenwelzijn erop vooruitgaat in Vlaanderen.
De burger wordt gevoeliger voor misbruik of verwaarlozing van dieren en de bevolking vindt sneller de weg naar het meldpunt. Er wordt ook meer gecontroleerd.

Toch is er nog veel werk aan de winkel, ik hoor dat ook van de bevolking.
We moeten zorgen dat personen, die dieren mishandelen of verwaarlozen echt gestraft worden en dat deze straffen voldoende afschrikken. Daarom hebben collega Conner Rousseau en ikzelf enkele maanden geleden een voorstel van decreet ingediend om de gevangenisstraffen te verdubbelen.
Spijtig genoeg heeft de Vlaamse N-VA-CD&V-Open Vld dat weggestemd.

Aanvullend op deze positieve Vlaamse cijfers blijf ik ervoor pleiten dat er in elke politiezone één of meerdere agenten zouden moeten zijn, die specifiek inbreuken op de dierenwelzijnswetgeving controleren, een zogeheten dierenpolitie.”

Hieronder vindt u het persbericht en de schriftelijke vraag van Ludwig Vandenhove net zoals het antwoord op de schriftelijke vraag van minister Ben Weyts.