8e editie van Kunst Groen!

Op woensdag 30 april 2008 werd de 8e editie van Kunst Groen officieel geopend.
De tentoonstelling loopt tot en met zondag 18 mei 2008.


In zijn inleiding ging ere-voorzitter
Ludwig Vandenhove/> in op een aantal bijkomende elementen dan deze die vermeld worden in het voorwoord van de catalogus, meer bepaald:

- “Het doet altijd goed te merken dat initiatieven, die je genomen hebt, ook voor je politiek actief was en/of burgemeester was, verder gaan. Ze doen mij zeker zoveel plezier als al de realisaties als burgemeester en/of nationaal politicus.”;
- “Het huidige kwalitatieve niveau van werken in de schoot van de V.Z.W. Kunst Groen, dat volledig op vrijwilligers draait, is niet vol te houden.
We zullen ons moeten bezinnen hoe we dit kunnen aanpakken, én qua personele inzet, én qua budget.”;
- “We moeten Sint-Truiden ook blijven op de kaart zetten met actuele en experimentele kunst, naast aandacht voor de traditionele kunstenaars van eigen bodem en/of uit de eigen regio. Het is een én én-verhaal, niet of of!”;
- “Ik respecteer democratische politici en burgers, die meer autonomie voor Vlaanderen willen, maar voor een Vlaanderen waar steeds meer wordt ‘ingegrepen’ op kunst, bedank ik. Ik refereer hiermee naar de uitspraak ‘Arm Vlaanderen!, die eveneens op deze website staat. Zolang ik burgemeester van
Sint-Truiden ben/>, zal ik erop toezien dat dit niet in mijn stad gebeurt.”Hieronder vindt u de integrale tekst van het voorwoord van de catalogus, die u kan aanvragen via burgemeester@sint-truiden.be.

Geachte mevrouw
Geachte heer
Beste bezoeker van 'Kunst Groen'

'Kunst Groen' begon bescheiden in 1994 als initiatief van enkele kunstenaars, kunstliefhebbers en de 'Vriendenkring Domein Terbiest', waar
Ludwig Vandenhove/> indertijd voorzitter van was.
De eerste tentoonstelling vond plaats in mei 1994: een ontmoeting tussen cultuur en natuur in het prachtig decor van het kasteeldomein Terbiest. Dit was de start voor een jaarlijks terugkerende manifestatie.

Als doelstelling streeft 'Kunst Groen' ernaar om kunstenaars hun creaties te laten confronteren met de omgeving in het algemeen en met groen en natuur in het bijzonder.
Kunst en natuur zijn twee begrippen, die steeds nauw met elkaar verbonden zijn geweest. Door het plaatsen van kunst in de natuur wordt die band nog versterkt.

De eerste vijf edities van 'Kunst Groen' vonden plaats op het kasteeldomein Terbiest.
In 2004 werd de overstap gemaakt naar de Tichelrijvest, gecombineerd met een aantal privé-tuinen in de Schepen Dejonghstraat, campus Tichelrij, de speelplaats van de Sint-Jan Berchmansschool en de stedelijke buitenschoolse kinderopvang Tutti Frutti. 
Hierbij ontstond een uniek samenwerkingsverband enerzijds tussen de omgeving en de bewoners en anderzijds tussen de deelnemende kunstenaars.
Voortaan zou 'Kunst Groen' om de twee jaar worden georganiseerd.

In 2006 werd het project nog grootser opgevat. 'Kunst Groen' organiseerde niet alleen voor de tweede maal tentoonstellingen in de privé-tuinen van de Schepen Dejonghstraat en op de Tichelrijvest, maar werkte samen met de Haspengouwse Academie voor Beeldende Kunsten (HABK) en de Provinciale Hogeschool Limburg (PHL) een kunstproject uit op de volledig gerenoveerde vesten rond Sint-Truiden.
Het project ‘beVESTigde KUNST’ was een groot succes.

Vorig jaar werd de vereniging 'Kunst Groen' de V.Z.W. 'Kunst Groen'.
De leden van de V.Z.W. 'Kunst Groen' zijn voorzitter Nadine Libens, secretaris An D’Hoker, Jo Pirard, Thierry Decocq, Frank Delbeke, Patrik Dewolf, Jos Herck, Marie-Thérèse Boyen en ere-voorzitter Ludwig Vandenhove.

De V.Z.W. wil de groene ruimten in en rond de stad Sint-Truiden confronteren met beeldende kunst. Ze wil zoveel mogelijk niet-professionele kunstenaars aan bod laten komen, hetgeen zeker niet betekent dat er minder kwaliteit  geboden wordt. Integendeel, de V.Z.W. ’Kunst Groen’ wil een kweekvijver voor artistiek talent zijn, maar wil ook mensen van eigen bodem en uit eigen regio kansen geven.

Naast het tweejaarlijks initiatief ‘Kunst Groen’ op de Tichelrijvest, in de tuinen van de Schepen Dejonghstraat en op het kasteeldomein Terbiest wil de V.Z.W. ‘Kunst Groen’ jaarlijks enkele initiatieven nemen waarbij kunstwerken tentoongesteld worden op publieke en/of private groene ruimten.
Het voorbije jaar organiseerde de V.Z.W. ‘Kunst Groen’ reeds enkele succesvolle activiteiten.
Op 27 mei 2007 nam de V.Z.W. ‘Kunst Groen’ deel aan de ‘Dag van het Park’. Zesendertig kunstwerken werden tentoongesteld in het stadspark, op het Speelhof en op het kasteeldomein Terbiest.
De V.Z.W. ‘Kunst Groen’ werkte voor deze manifestatie samen met Houses of Communications, de Beeldentuin Terbiest en de stad Sint-Truiden.
In december 2007 liep de tentoonstelling ‘Licht breekt Duisternis’ op de Tiensevest, in en rond het politiebureau tot aan de Clockempoort. De kunstenaars hulden de vest in een feeëriek licht.
Het politiegebouw werd een ‘open huis’ met zeer originele kunstwerken.

De V.Z.W. ‘Kunst Groen’ kondigt nu haar groot tweejaarlijks evenement aan.
Van 1 mei tot 18 mei 2008 loopt de achtste editie van de tentoonstelling 'Kunst Groen'.
De tentoonstelling vindt plaats op de Tichelrijvest, in de tuinen van de Schepen Dejonghstraat en op het kasteeldomein Terbiest. Ook dit jaar participeren heel wat talentrijke kunstenaars aan het evenement.

Tot slot willen we een aantal mensen bedanken die deze manifestaties mogelijk maken:
- in de eerste plaats de deelnemende kunstenaars;
- de stad Sint-Truiden voor de verkregen subsidie in het kader van vernieuwende culturele initiatieven;
- alle personen en/of diensten, die op de ene of andere manier bijdragen aan het initiatief;
- campus Tichelrij, de Sint-Jan Berchmansschool en Tutti Frutti;
- de (bestuurs)leden van de V.Z.W. 'Kunst Groen'.

We wensen jullie veel kunst- en kijkgenot en hopen jullie nog dikwijls in Sint-Truiden te mogen ontmoeten.

Ludwig Vandenhove/>                          Nadine Libens
ere-voorzitter 'Kunst Groen'               voorzitter V.Z.W. ‘Kunst Groen’
burgemeester stad Sint-Truiden - federaal volksvertegenwoordigerZie ook de tekst ‘Kunst Groen wordt een Vereniging Zonder Winstoogmerk (V.Z.W.)!’ op deze website.

De tentoonstelling Kunst Groen in de tuinen van Tichelrij en op het kasteeldomein Terbiest loopt van donderdag 1 mei tot en met zondag 18 mei 2008 en is toegankelijk tijdens de weekends en op feestdagen van 14.00 uur tot 17.00 uur.