8 op 10!

8 op 10 krijgt burgemeester Ludwig Vandenhove voor zijn deelname aan het lijsttrekkersdebat in Sint-Truiden georganiseerd door Het Belang van Limburg, in samenwerking met de Haspengouwse Ondernemersclub @hoc, op maandag 24 september 2012 in het Veilinghuis, Tongersesteenweg 150.

“Natuurlijk ben ik hier tevreden mee, maar ik relativeer zulke punten, ook als ze goed zijn.”, zegt Ludwig Vandenhove. “En voor het overige is nog maar eens gebleken dat er een voorakkoord is tussen CD&V en Open VLD.”

Hieronder vindt u de commentaar over Ludwig Vandenhove in ‘Het Belang van Limburg’ van dindsdag 25 september 2012.

Ludwig Vandenhove sp.a 8/10
Oude rot die je niet snel in zijn hemd zet.
De tweespalt in de meerderheid kon je zeer duidelijk uit zijn standpunten afleiden. Hij zei meer dan eens dat de laatste legislatuur 'miserie' was. "Het kan niet rap genoeg gedaan zijn."

Hierover is ook een artikel verschenen op www.nieuwsblad.be van dinsdag 25 september 2012.

Zie onder andere ook de teksten “Ludwig Vandenhove voor de 5e keer sp.a-lijsttrekker bij de gemeenteraadsverkiezingen” van 10 januari 2012 en “Ludwig Vandenhove: lijsttrekker bij de provincieraadsverkiezingen van zondag 14 oktober 2012” van 6 juli 2012 op deze website.