75 jaar bevrijding

Dezer dagen wordt op diverse plaatsen in België 75 jaar bevrijding van ons land herdacht.

“Ook in Sint-Truiden beginnen vandaag, donderdag 5 september 2019, die activiteiten” zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
“Een goede zaak en zeker een dikke merci en proficiat aan alle vrijwilligers, die zich daarvoor inzetten.

Op heel veel locaties, ook bij ons in Sint-Truiden met ‘The September Odyssey’, zijn er optochten van historische legervoertuigen.
Mooie evenementen, die ongetwijfeld heel wat herinneringen zullen opwekken bij diegenen, die de echte bevrijding hebben meegemaakt. Bovendien is het goed voor de (school)kinderen en de jeugd om hieraan herinnerd te worden en er zullen wellicht geïnteresseerde bezoekers en toeristen op afkomen.
Voor mij als regelmatige bezoeker van de jaarlijkse organisatie van de Patton Drivers in Ulbeek (Wellen) niet zo origineel.
Wie van historische legervoertuigen en een goede ambiance houdt, kan ik alleen maar aanraden hun jaarlijkse activiteit te bezoeken.

Maar voor mij is het niet genoeg, ook al zijn er vaak lezingen rond specifieke thema’s aan gekoppeld.
Ik vind dat de diverse overheden een kans laten liggen om een bijzondere ‘zwarte’ periode uit de Belgische en vooral de Vlaamse geschiedenis te herdenken.
Voor ons was het niet zomaar een oorlog. Het was ook een poging van sommige groepen om in België een autoritair, anti-democratisch regime te vestigen.
De unieke historische herdenking van de bevrijding 75 jaar geleden zou die feiten veel meer onder de aandacht moeten brengen.

Met de toenemende onverdraagzaamheid en het groeiend racisme is het thema actueler dan ooit.”