3e nieuwsbrief van fos Sint-Truiden in de bus!

De 3e nieuwsbrief van de Sint-Truidense afdeling van het Fonds voor Ontwikkelingssamenwerking (fos)-socialistische solidariteit is verschenen.

 

Voorzitter Steven Duchateau leidt, net zoals in de vorige uitgaven, de nieuwsbrief in.


Deze editie staat in het teken van ecologie en ontwikkelingssamenwerking. 

 

 

 

 

Burgemeester Ludwig Vandenhove heeft een bijdrage geschreven naar aanleiding van het bezoek op woensdag 12 oktober 2011 van de delegatie van de zusterstad van Sint-Truiden, Nueva Guinea in Nicaragua, aan de ecologische moestuin 'de Waterkuil' in Zepperen.
“Duurzaamheid, integratie en ontwikkelingssamenwerking zijn samenhangende beleidsdomeinen”, aldus Ludwig Vandenhove.

 

 

Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de 7e Millenniumdoelstelling, namelijk duurzaam milieubeleid.

 

 

Hieronder vindt u de integrale versie van de bijdrage van Ludwig Vandenhove.

 

Ludwig Vandenhove: “Duurzaamheid, integratie en ontwik-kelingssamenwerking: samenhangende beleidsdomeinen!”

 

 

“Sedert het begin van deze legislatuur in 2007 zitten de bevoegdheden duurzaamheid, integratie en ontwikkelingssamenwerking in de stad Sint-Truiden samen bij mij”, zegt burgemeester Ludwig Vandenhove. “Het is een bewuste keuze, want voor mij horen deze thema’s internationaal, maar ook gemeentelijk samen. Op het niveau van de stad Sint-Truiden is er een specifieke beleidsnota over opgesteld.
Een mooi voorbeeld van zo’n geïntegreerd project is de ecologische moestuin ‘De Waterkuil’ in de deelgemeente Zepperen. Op woensdag 12 oktober 2011 heeft een Nicaraguaanse delegatie uit Nueva Guinea, onze zusterstad, onder leiding van burgemeester Denis Obando Marin, een plaatsbezoek gebracht aan ‘De Waterkuil’.

 

 

Al vijf jaar financiert de stad Sint-Truiden, samen met de Belgische federale overheid, een project in Nueva Guinea voor de bescherming van de rivier Zapote, die drinkwater voor de lokale bevolking levert, via de herbebossing van waterbronnen en de installatie van ecologische toiletten. Bovendien is er een plantentuin ontwikkeld, die op een ecologische manier wordt beheerd en waar inwoners zich goedkoop jonge bomen en struiken kunnen aanschaffen. Vandaar de vergelijking met het initiatief in deelgemeente Zepperen.

 

 

De stad Sint-Truiden vindt duurzaamheid, ecologie en leefmilieu belangrijke elementen waarrond er in de st-denband met Nueva Guinea gewerkt wordt. Heel wat van de opgezette en ondersteunde projecten hebben op de één of andere manier met deze beleidsdomeinen te maken.

 

 

De volkstuintjes in Zepperen bieden nog heel wat andere mogelijkheden. In onze snel wijzigende samenleving verstedelijkt de leefomgeving snel, ook in de woonkernen in de deelgemeenten. En door de veroudering van de bevolking neemt het aantal appartementsgebouwen toe. Via deze volkstuintjes (27 in totaal) kunnen families toch nog op een ecologische manier hun eigen fruit en groenten kweken.
Volkstuintjes bevorderen ook de sociale contacten. Daarom is er aan heel het project eveneens een hondenweide en een dierenhoek met damhertjes en speciale soorten hoenderen aangelegd. Dit laatste maakt het project bijzonder aantrekkelijk voor kinderen en leerlingen en voor educatieve bezoeken van scholen.

 

 

Tot slot hebben de volkstuintjes ook een hoog ecologisch en duurzaamheidsgehalte. De stad Sint-Truiden heeft extra geïnvesteerd in de opvang en het stockeren van regenwater (in het totaal 12 000 liter), dat via een pompsysteem wordt gebruikt om de groenten te begieten. De bergings- en ontmoetingsruimte is vervaardigd uit Forest Stewardship Council (FSC) gelabeld hout. En er is een composttoilet waarvan de vaste fractie wordt opgevangen in stro en houtschilfers en nadien terechtkomt in de composthoop.

 

 

Ludwig Vandenhove: “Ik heb het al zo vaak gezegd: thema’s, die met integratie, internationale politiek, ontwikkelingssamenwerking, etc. te maken hebben, moeten op lokaal niveau vertaald worden zodat de modale burger erin geïnteresseerd geraakt. Het hierboven beschreven project is daar voor mij een mooi voorbeeld van. Het gaat daarenboven over een gecoördineerde beleidsvisie: duurzaamheid, ecologie, land- en tuinbouw, buurwerking, dierenwelzijn en ontwikkelingssamenwerking.
“Ik ben fier op ‘De Waterkuil’: het is voor mij één van de mooiste projecten, die ik tot nu toe in mijn bijna 17-jarige loopbaan als burgemeester mee heb mogen realiseren”, besluit Ludwig Vandenhove.

 

Wie een digitaal exemplaar wenst van de nieuwsbrief kan mailen naar burgemeester@sint-truiden.be.

 

 

Zie onder andere de teksten ‘Eerste nieuwsbrief van fos Sint-Truiden in de bus!’ van 3 maart 2011, ‘2e nieuwsbrief van fos Sint-Truiden in de bus!’ van 30 juni 2011, ‘Nicaraguaanse vrienden weer op bezoek’ van 14 oktober 2011 en de cartoon ‘Stedenband Nueva Guinea Sint-Truiden’ van 23 maart 2011 op deze website.