273 Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) - processen-verbaal (pv’s) in 2011

De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken heeft in 2011 273 GAS-pv’s opgesteld.

Dit is een daling met 46 ten opzichte van 2010.
De voorgaande jaren was er telkens een stijging. 

 

 

 

De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken en de drie respectievelijke gemeentebesturen nemen de overlastproblematiek echt ter harte en vinden de GAS daartoe een ideaal middel.
De bestrijding van overlast is, in het kader van een integraal veiligheidsbeleid, een prioriteit.
Het aantal GAS pv’s is daartoe een goed middel (geen doel op zich).

 

 

 

De daling in 2011 kan te wijten zijn aan een toename van het verantwoordelijkheidsgevoel bij de burgers in combinatie met een daling van de overlastproblemen door doorgedreven inspanningen van de gemeenten Sint-Truiden, Gingelom en Nieuwerkerken, de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken en de gemeenschapswachten.

 

 

 

 

 

 

De bevolking leert via informatie (bijvoorbeeld in de maandelijkse gemeentelijke informatiebladen, in de politie- en preventiekrant, etc…) en sensibilisering het middel van de GAS (beter) kennen.

Sinds 2005 beschikt de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken over het instrument van de zogeheten GAS.
Hierdoor kan overlast op een snelle manier gesanctioneerd worden via onder andere geldboetes.
Ik ben grote voorstander van deze aanpak, een ‘lik-op-stukbeleid’.”, zegt burgemeester en voorzitter van het politiecollege en de politieraad
Ludwig Vandenhove.

 

 

 

In 2011 keurden de gemeenteraden van Sint-Truiden, Gingelom en Nieuwerkerken een nieuw politiereglement betreffende de openbare rust, de openbare veiligheid, de openbare gezondheid en de openbare overlast goed.
Zie het artikel ‘Nieuwe brochure over het politiereglement’ van 17 juli 2011 op deze website.

 

 

 

Via het middel van de GAS trachten we enerzijds op een kordate, snelle en efficiënte manier een antwoord te bieden op de overlastproblematiek en anderzijds het groeiende gevoel van straffeloosheid  bij de bevolking te beheersen.

 

 

 

In totaal werden er in 2011 50 GAS-pv’s opgesteld voor afvalgerelateerde overtredingen.
Het gaat vooral om het vroegtijdig buitenzetten van huishoudelijk afval en sluikstorten.
Er werden 35 GAS-pv’s met betrekking tot het slecht onderhouden van gronden, 22 GAS-pv’s voor aanplakkingen en 17 GAS-pv’s voor geluidsoverlast gemaakt.
Er waren 68 GAS-pv’s voor ordeverstoring, voor personen, die werden opgesloten in de cellen in het politiehuis.

 

 

 

Van de 273 dossiers werd in 206 gevallen effectief een geldboete opgelegd.
35 GAS-pv’s werden geseponeerd, omdat:
-          de dader onbekend was;
-          de dader ambtshalve geschrapt was;
-          het adres onjuist was;
-          de wettelijke termijnen niet gerespecteerd werden.
In totaal stelde de overtreders in 40 gevallen een verweerprocedure in.
De sanctionerende ambtenaar oordeelde in 17 gevallen dat het verweer ontvankelijk en gegrond was en in 23 dossiers dat het verweer ontvankelijk, maar ongegrond was.

De bemiddelaar heeft 12 bemiddelingsdossiers opgestart in 2011.

 

 

 

 

 

 

 

“Ik vertrouw op de regering dat zij het toepassingsgebied van de GAS uitbreiden en de leeftijd verlagen van 16 tot 14 jaar (of 12 jaar), zoals bepaald is in het regeerakkoord. Zo krijgen gemeenten en steden (nog) meer mogelijkheden om zelf op te treden in overlastsituaties.”, zegt
Ludwig Vandenhove.

 

 

 

“Op dat vlak ben ik het eens met collega-burgemeester en voormalig minister van Justitie Stefaan De Clerck dat gemeenten en steden zelfs nog andere, bijkomende instrumenten ter beschikking zouden moeten krijgen om zelf te kunnen optreden.”
Zie de tekst ‘Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS): ik blijf een grote voorstander!’ van 2 oktober 2011 op deze website.

 

Zie onder andere ook de teksten ‘Beste Joëlle...!’ van 8 december 2011 en ‘sp.a-burgemeesters voor overlastboetes vanaf 14 jaar!’ van 25 januari 2012 op deze website.