2012 DE VRAGENDE PARTIJ - zacht water

Net zoals de meeste media, besteedt ook de nieuwsdienst van de Vlaamse Radio en Televisieomroep (VRT) aandacht aan de komende gemeenteraadsverkiezingen van zondag 14 oktober 2012.

Elke burger kan in haar/zijn gemeente een voorstel doen en dat proberen op de politieke agenda te plaatsen door er zoveel mogelijk steun voor te zoeken.
Op het voorstel dat het vaakst gesteund wordt, kunnen de lijsttrekkers reageren.
Gedurende 5 weken komen er zo 2 voorstellen per week.

Zie www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/verkiezingen2012/dvp.

Burgemeester Ludwig Vandenhove: “Onderstaand voorstel ligt vandaag voor:
Ik stel voor dat het leidingwater centraal onthard wordt tot de helft van de huidige waarden.

Mijn reactie is:
Sp.a/Lijst Burgemeester is het hier volledig mee eens. Wij dringen hier al jaren op aan bij de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening. Dit najaar zal de bouw- en milieuvergunning ingediend worden en zal de aanbesteding gebeuren voor een onthardingsinstallatie in Velm. Het einde van de werken is voorzien voor 2015, waardoor het grootste gedeelte van het water in Sint-Truiden onthard zal zijn. Nu is dat enkel voor een klein gedeelte het geval via de installatie in Mechelen-Bovelingen.

 

En iets uitgebreider:
Een gemeente of stad is lid van diverse bovengemeentelijke structuren. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW).

Tot 1993 beschikte de stad Sint-Truiden over een  eigen waterregie, die de vorige meerderheid verkocht heeft aan de VMW.

De VMW, een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, is actief in heel Vlaanderen en telt 170 (147 volledig en 23 gedeeltelijk) gemeenten als vennoot.
Als stad Sint-Truiden kunnen wij dossiers en/of voorstellen aankaarten, maar niet zelf beslissen.

Het probleem van het ontharden van het leidingwater is al vaak aangekaart bij de VMW.
Voor de concrete uitvoering ervan zijn we afhankelijk van de timing en uitvoering van het investeringsprogramma van, de VMW.

In 2007 is er een onthardingsinstallatie geplaatst in Mechelen-Bovelingen (Heers). Hierdoor hebben de deelgemeenten Engelsmanshoven, Gelinden, Groot-Gelmen en Kerkom al sindsdien zachter water.

Wij zijn al jaren vragende partij voor een tweede installatie en die had normaal nu al in gebruik moeten zijn indien de oorspronkelijk toegezegde timing gerespecteerd was geworden.
Dit jaar zal nu uiteindelijk de bouw- en milieuvergunning ingediend worden en zal de aanbesteding gebeuren voor de locatie in de Pomphuisstraat in Velm.
Het einde van de werken is voorzien in de loop van 2015, waardoor het grootste gedeelte van de watervoorziening op het grondgebied onthard zal zijn.

Zie ook de teksten “2012 DE VRAGENDE PARTIJ - E40” van 29 augustus 2012, “DE VRAGENDE PARTIJ: RUP Brustempoortbuiting” van 31 augustus 2012, “2012 DE VRAGENDE PARTIJ - Heilig-Hartplein” van 5 september 2012, “2012 DE VRAGENDE PARTIJ - autoluw” van 7 september 2012 en “2012 DE VRAGENDE PARTIJ - leegstand en verkrotting” van 12 september 2012 op deze website.