2012 DE VRAGENDE PARTIJ - leegstand en verkrotting

Net zoals de meeste media, besteedt ook de nieuwsdienst van de Vlaamse Radio en Televisieomroep (VRT) aandacht aan de komende gemeenteraadsverkiezingen van zondag 14 oktober 2012.

Elke burger kan in haar/zijn gemeente een voorstel doen en dat proberen op de politieke agenda te plaatsen door er zoveel mogelijk steun voor te zoeken.
Op het voorstel dat het vaakst gesteund wordt, kunnen de lijsttrekkers reageren.
Gedurende 5 weken komen er zo 2 voorstellen per week.

Zie www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/verkiezingen2012/dvp.

Burgemeester Ludwig Vandenhove: “Onderstaand voorstel ligt vandaag voor:
Ik stel voor dat de leegstand bestrijden in het centrum van de stad een prioriteit wordt. De stad moet opnieuw aantrekkelijk worden voor jonge gezinnen én ouderen.

Mijn reactie is:

Sp.a/Lijst Burgemeester heeft in de huidige legislatuur herhaaldelijk voorstellen gedaan om dit probleem aan te pakken, maar deze zijn steeds weggestemd door CD&V en Open VLD. Een belasting op leegstand en verkrotting moet speculatie ontmoedigen. Vooral in het centrum is er dringend nood om dit bij te sturen. Tot op heden stond de sp.a echter alleen in deze beleidskeuze. Hierdoor wordt de stad, naast een aantal andere maatregelen, opnieuw aantrekkelijk voor jonge gezinnen en ouderen.

 

En iets uitgebreider:

Sp.a/Lijst Burgemeester heeft meermaals de invoering van belasting op leegstand en verkrotting gevraagd.
We hebben dit zowel in het college van burgemeester en schepenen, als tijdens diverse gemeenteraden, onder andere via een toegevoegd agendapunt, gedaan.

Sinds 1 januari 2010 is de Vlaamse heffing op leegstaande gebouwen en woningen vervallen.
De gemeenten kunnen vanaf dat ogenblik zelf beslissen om deze belasting te innen.

Sp.a/Lijst Burgemeester is al geruime tijd vragende partij om deze heffing op te leggen omdat dit een belangrijk beleidsinstrument is om leegstand en verkrotting van gebouwen en de verloedering van buurten tegen te gaan.
Deze belasting is specifiek gericht op ongeschikt en of onbewoonbaar verklaarde woningen, alsook op verwaarloosde gebouwen en/of woningen.
Deze gebouwen worden na verloop van tijd opgenomen in de zogenaamde inventarislijst.
Wanneer die panden te lang op de lijst blijven staan, zal er een leegstandsheffing verschuldigd zijn.

Aangezien de gemeenten toch verplicht zijn om het leegstandsregister bij te houden, ook als er geen belasting wordt geïnd op deze gebouwen, is er volgens sp.a/Lijst Burgemeester geen enkel argument om deze belasting niet in te voeren.
Personeelstekort, al of niet in verband met financiële situatie, kan hiervoor geen uitvlucht zijn.
Zelfs de kosten van een bijkomende halftijdse kracht om deze opvolging te doen, wordt ruim gecompenseerd met deze belastingsinkomsten.

De inkomsten uit deze belasting is geen doel op zich, het betreft hier eerder een belangrijk beleidsinstrument om speculatie en verloederde buurten als gevolg hiervan tegen te gaan.”

Zie ook de teksten “2012 DE VRAGENDE PARTIJ - E40” van 29 augustus 2012, “DE VRAGENDE PARTIJ: RUP Brustempoortbuiting” van 31 augustus 2012, “2012 DE VRAGENDE PARTIJ - Heilig-Hartplein” van 5 september 2012 en “2012 DE VRAGENDE PARTIJ - autoluw” van 7 september 2012 op deze website.