2012 DE VRAGENDE PARTIJ - Diestersteenweg

Net zoals de meeste media, besteedt ook de nieuwsdienst van de Vlaamse Radio en Televisieomroep (VRT) aandacht aan de komende gemeenteraadsverkiezingen van zondag 14 oktober 2012.

Elke burger kan in haar/zijn gemeente een voorstel doen en dat proberen op de politieke agenda te plaatsen door er zoveel mogelijk steun voor te zoeken.
Op het voorstel dat het vaakst gesteund wordt, kunnen de lijsttrekkers reageren.
Op zondag 30 september 2012 werd het laatste voorstel gepubliceerd.

Zie www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/verkiezingen2012/dvp.

Burgemeester Ludwig Vandenhove: “Onderstaand voorstel lag voor:
Ik stel voor dat de Diestsersteenweg wordt heropend, hoe gaan jullie de put in de begroting dichten al jullie nog put in de weg dichtkrijgen en dit na bijna 18 maanden. Wanbeleid !

Mijn antwoord:
Het dossier van de Diestersteenweg is complex. De stad Sint-Truiden is daar zelf niet voor bevoegd. Het is een weg van het Vlaamse Gewest. Wij hebben er alles aan gedaan dat de weg zo snel mogelijk zou hersteld zijn en naar Vlaanderen duidelijk laren horen dat abnormale voorvallen abnormale beslissingen vergen. Sp.a/Lijst Burgemeester wil een doorlichting laten maken van de toestand van ons eigen rioleringsnet en een planning qua uitvoering. Zo vermijden we dat soort situaties op stadseigendom.

 

En iets uitgebreider:

De stad Sint-Truiden was één van de eerste steden in Limburg waar riolering aangelegd werd.
Dit betekent dat onze riolering 'oud' is.

Telkens als er in een straat nieuwe wegen, voet- en/of fietspaden aangelegd worden, wordt de riolering systematisch vernieuwd. Dit volstaat echter niet meer gezien een aantal recente verzakkingen.

Sp.a/Lijst Burgemeester wil daarom de toestand van het globaal rioleringsstelsel laten doorlichten en hier vervolgens een uitvoeringsschema voor laten uitwerken.
Dit betekent minimum een 10-jarenplanning.

We hebben in 2006 als gevolg van de verzakking in de Zoutstraat al een studie ‘Grondverzakkingen en schade aan woningen in Sint-Truiden. Een waterprobleem?’ laten uitvoeren door doctorandus Chris Cammaer en door professor doctor Tony Van Autenboer van het Studiecentrum Limburg voor Milieu, Geologie en Veiligheid vzw (vzw SLIM).

'Onder de grond werken' is misschien niet populair, maar betekent een lange termijnvisie.
Het houdt in dat de bevolking op termijn niet met grote problemen en onverwachte gebeurtenissen en/of verzakkingen wordt geconfronteerd.
Het is vergelijkbaar met de vele inspanningen, die we op het vlak van de aanpak van de wateroverlast gedaan hebben.

Hierover is een artikel verschenen in Het Laatste Nieuws van vrijdag 28 september 2012.

Het volledige programma van sp.a/Lijst Burgemeester vindt u op http://sint-truiden.s-p-a.be/programma.

Zie ook de teksten “2012 DE VRAGENDE PARTIJ - E40” van 29 augustus 2012, “DE VRAGENDE PARTIJ: RUP Brustempoortbuiting” van 31 augustus 2012, “2012 DE VRAGENDE PARTIJ - Heilig-Hartplein” van 5 september 2012, “2012 DE VRAGENDE PARTIJ - autoluw” van 7 september 2012,  “2012 DE VRAGENDE PARTIJ - leegstand en verkrotting” van 12 september 2012, “De vragende partij - jeugdhuis” van 19 september 2012, “2012 DE VRAGENDE PARTIJ - toegankelijkheid” van 21 september 2012, “2012 DE VRAGENDE PARTIJ - Veemarkt” van 26 september 2012 en “Renovatie riolen moet grondig aangepakt worden.” van 1 oktober 2012 op deze website.