11e editie ‘Werelddag van verzet tegen extreme armoede’ in Sint-Truiden

De vzw Dynamo, een samenwerkingsverband van Limburgse verenigingen, waar armen het woord nemen, organiseren elk jaar deze dag in Limburg.
Hierbij wordt er samengewerkt met andere Limburgse verenigingen, die het opnemen voor mensen in armoede, waaronder ‘Onder Ons’ in Sint-Truiden.

De ganse dag verliep in en rond de sporthal van de Katholieke Centrumscholen Sint-Truiden (KCST).

 

“Ik ben blij dat Sint-Truiden dit jaar gaststad in Limburg was voor deze ‘Werelddag van verzet tegen extreme armoede’.
Zowel de deelnemers, als de organisatoren waren zeer tevreden over de praktische aanpak in Sint-Truiden en over de diverse locaties, die ze hebben kunnen bezoeken, zoals de brandweerkazerne, het Begijnhof en een toeristische wandeling in het centrum van de stad.”, aldus burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

 

 

 

 

Traditioneel werd de dag afgesloten met een fakkeltocht door het centrum van Sint-Truiden.

Bij het einde van deze fakkeltocht droeg burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove symbolisch de fakkel over aan zijn collega van Genk Jef Gabriëls, waar volgend jaar ‘De Werelddag van Verzet tegen Extreme Armoede’ plaatsvindt.

 

 

Burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove nam tweemaal kort het woord bij het begin en bij het einde van de fakkeltocht.

 

 

Hij zei onder andere: “Armoede mag niet alleen vandaag de aandacht trekken van de bevolking en de politici op deze internationale dag van verzet tegen extreme armoede, maar moet permanent en over alle beleidsdomeinen heen aandacht krijgen. Immers, het armoedeprobleem neemt nog elke dag toe, zeker in deze tijden van economische crisis.”

 

 

Hij riep de aanwezige beleidsmensen op om volgend jaar nog meer aandacht aan dit thema te schenken enerzijds omdat het volgend jaar het Europees jaar van de strijd tegen de armoede is en anderzijds omdat België in de tweede helft van 2010 het Europese Unie (EU)-voorzitterschap heeft.
“Met een Limburgse viceminister-president van de Vlaamse regering Ingrid Lieten, die ook bevoegd is voor armoede en een staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding Philippe Courard van de Parti Socialiste (PS)-signatuur, moet dit zeker mogelijk zijn.
Op mijn steun kan u alleszins rekenen.”, aldus Ludwig Vandenhove.

 

 

 

 

“Ik nodig meteen ook alle organisaties, die vandaag aan dit initiatief deelnemen uit om volgend jaar in de bloesemperiode opnieuw naar Sint-Truiden te komen.
Indien de betrokken Limburgse gemeenten en steden ervoor zorgen dat de verenigingen gratis in Sint-Truiden geraken, zullen wij zorgen voor de nodige opvang en begeleiding.”, besloot Ludwig Vandenhove.

 

 

In de rand van deze dag kondigden Vlaams volksvertegenwoordiger Els Robeyns, schepen
Els Sneijers en Ludwig Vandenhove aan dat ze gaan aandringen bij
viceminister-president van de Vlaamse regering en Vlaams minister Ingrid Lieten om een experiment van een sociale kruidenier op te zetten.

De stad Sint-Truiden is hiervoor geïnteresseerd, vooral omdat dit een goede aanvulling zou zijn op de sociale restaurants, die onlangs geopend zijn in Gelinden en Velm (een 3e opent eind 2009 - begin 2010 op de Montenakenweg 53 te Sint-Truiden).

 

 

Zie ook de website www.rimo.be.

Zie onder andere ook de tekst ‘Een globaal armoedeplan voor Sint-Truiden!’ op deze website.