“Roep om afschaffing provincies verstomt”

“Dat zegt mijn goede ex-collega gedeputeerde Inge Moors (cd&v) in het middagnieuws van Televisie Limburg (TVL) van woensdag 13 december 2023. (1)
Ik zou willen dat ze gelijk heeft, maar ik vrees ervoor”, aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Ik hoor in Brussel in het Vlaams Parlement weinig of niets over de provincies. Ik ben zo ongeveer nog één van de enige parlementsleden, die er regelmatig naar verwijst in tussenkomsten of vragen. En de reacties zijn dan, om het zacht uit te drukken, eerder lauw tot negatief.
In decreten worden de provincies systematisch weggeschreven.

Het feit dat er niet of weinig over dat bestuursniveau gesproken wordt in Vlaanderen, is niet positief. Nog meer, voormalig viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen Bart Somers (Open Vld) heeft nooit onder stoelen of banken gestoken dat de provincies zullen afgeschaft worden tegen 2030, dus na de Vlaamse verkiezingen van zondag 9 juni 2024. Daarom heeft hij de regio’s, een compleet overbodig echelon, in het leven geroepen.
Ik heb nooit de cd&v en zeker niet de N-VA hem daarover horen tegenspreken.
Hopelijk heeft de volgende Vlaamse regering het lef om dat onding van de regio's af te schaffen.
Het is louter tijdverlies hoe in Limburg, dat één regio is, gezocht wordt om dat concreet in te vullen.

Ik vertrouw dus de cd&v van Inge Moors niet in heel dit debat.
Tijdens de vorige legislatuur hebben zij volop meegewerkt aan de afbouw van de provincies in de Vlaamse regering, samen met de N-VA en de Open Vld.
Vergeet niet dat de samenstelling van Vlaamse regering toen hetzelfde was als nu - N-VA, cd&v en Open Vld - en hetzelfde als de huidige Limburgse deputatie. En dat de cd&v in alle provincies bestuursakkoorden gemaakt heeft met de N-VA, die nochtans pleitten en nog steeds pleiten voor de afschaffing van de provincies. Of hoe postjes belangrijker zijn dan principes. (2)

Ik herinner mij nog levendig de vele debatten, die ik gevoerd heb tegen vermindering van de bevoegdheden van de provincies én in de Limburgse deputatie, én in de Vereniging van Vlaamse Provincies (VVP), vaak tegen de N-VA en de cd&v en in iets mindere mate Open Vld in.

We zijn minder dan een jaar - zondag 13 oktober 2024 - van de provincieraadsverkiezingen verwijderd.
Ik hoop dat alle partijen openlijk in de verkiezingscampagne zullen uitkomen welk standpunt zij innemen ten aanzien van de provincies: afschaffen of behouden.
En vooral dat alle betrokken organisaties en de media hen daar op zullen ‘afrekenen’, ook na de verkiezingen. En tevens dat ze consequent zijn: partijen, die de provincies willen afschaffen, moeten de moed hebben om dan ook geen functies van gedeputeerden te willen invullen.

Nog dit: waarom moet Vlaanderen een éénheidsworst zijn? Als Antwerpen en Oost-Vlaanderen bijvoorbeeld hun provinciaal niveau willen afschaffen, omdat bij hen de steden Antwerpen en Gent het centrum zijn, moet dat toch niet gebeuren in Limburg, waar de provincie zorgt voor de centrumfunctie.

VOORUIT en ikzelf zullen alleszins VOLUIT blijven gaan voor het behoud van de provincie Limburg.”
___

Tags: