“Dierenpolitie is altijd belangrijk!”

Met de huidige problemen qua mishandeling van paarden (in Limburg) blijkt nog maar eens hoe belangrijk een dierenpolitie is.”, zegt gedeputeerde voor veiligheid Ludwig Vandenhove.

“Toen ik in 2002 het initiatief nam om binnen de lokale politie Sint-Truiden – Gingelom – Nieuwerkerken een dierenpolitie op te richten werd hier nogal smalend over gedaan.
De huidige gebeurtenissen rond één of meerdere paardenbeulen tonen nog maar eens aan dat het belangrijk is dat binnen de politiediensten en binnen het parket systematisch aandacht geschonken wordt aan dierenwelzijn. Met andere woorden, een dierenpolitie is altijd belangrijk!

Buiten een specifieke cel, moet er horizontaal over het hele politiekorps heen permanent aandacht zijn voor dierenwelzijn.
De dierenwelzijnsproblematiek maakt het noodzakelijk om de specifieke wetgeving(en) te kennen.

Vergelijkbaar met wat er nu al gebeurt voor milieudossiers, is het wenselijk dat binnen elk politiekorps één of enkele personen de mogelijkheid krijgen om zich te specialiseren in alles wat met dierenwelzijn  te maken heeft.
Tegelijkertijd is het belangrijk dat elke politievrouw/-man beter opgeleid wordt om met de dierenwelzijnsproblematiek om te gaan.
Elke politievrouw/-man moet aanspreekbaar zijn over dergelijke situaties.”

Enkele cijfers:
- 1 op 2 Belgen heeft een huisdier.
- Voor de politiezone Sint-Truiden – Gingelom – Nieuwerkerken vindt u, bij wijze van voorbeeld, hieronder een overzicht van de meldingen inzake dierenwelzijn gedurende de laatste jaren:

Provincie Limburg Opleiding & Training (PLOT) organiseert regelmatig een specifieke opleiding omtrent dierenpolitie.
Gedeputeerde Ludwig Vandenhove, verantwoordelijk voor het PLOT, wil laten onderzoeken hoe dierenwelzijn (nog meer) kan geïntegreerd worden in de normale politieopleiding.

"De wetgeving qua dierenwelzijn is trouwens de laatste jaren, gelukkig maar, sterk uitgebreid.

Door de recente gebeurtenissen van paardenmishandeling hebben ook mensen zonder huisdier meer  aandacht voor dierenwelzijn.
Deze ontwikkeling kan ik als voorvechter van dierenrechten enkel toejuichen.

We moeten er over waken dat burgers nochtans ook hier het recht niet in eigen handen gaan nemen.
Vandaar dat ik het structureel oprichten van een dierenpolitie nu meer dan ooit bepleit!”, besluit Ludwig Vandenhove zijn betoog.    

 

Zie onder andere interview Radio 2, 20-08-2013. Gedeputeerde wil meer focus op dieren in politieschool. Het Laatste Nieuws, 21-08-2013, p.15. Vandenhove wil dierenpolitie oprichten. Het Belang van Limburg, 21-08-2013, p.8. In Limburg: Vandenhove: 'Oprichting Limburgse dierenpolitie is belangrijk', www.limburgsnieuws.be, 21-08-2012. Gedeputeerde Vandenhove: “Dierenpolitie is altijd belangrijk!”. www.limburg-actueel.be, 21-08-2013. Gedeputeerde wil extra dierenpolitie in Limburg. Het Nieuwsblad, 22-08-2013, p.20. GAIA Facebookpagina, 22-08-2013.

 

Zie ook Zo hoort u het ook eens van een ander! van 06-01-2012 en Ludwig Vandenhove krijgt ‘Gouden Poot Award’ van GAIA  van 12-06-2012 op deze website.