‘Limburg School for Excellence’

Op donderdag 12 december 2013 werd in de ambtswoning van gouverneur Herman Reynders, Lombaardstraat 25 in Hasselt officieel het project ‘Limburg School for Excellence’ voorgesteld.

“Enerzijds is er in alle maatschappelijke sectoren een permanente nood aan opleiding en vorming in het kader van levenslang leren.”, zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove. “Dit geldt  ook voor de overheid in het algemeen en gemeenten en steden in het bijzonder.

Anderzijds hebben overheden steeds minder financiële middelen en kunnen (willen) ze hun personeelsleden steeds minder lang missen in functie van een goede dienstverlening aan de burger.

Vandaar het initiatief ‘Limburg School for Excellence’ om een specifiek kwalitatief, laagdrempelig en goedkoop opleidings- en vormingsaanbod uit te werken.

Partners zijn de Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG), de Universiteit Hasselt (UH), de PXL –Hogeschool en de provincie Limburg (met onder andere Provincie Limburg Opleiding en Training (PLOT en het Centrum Duurzaam Groen (CEDUGRO)).

VVSG kan een structurele partner van de provincie Limburg worden inzake de nieuwe taakstelling om meer ondersteunend te werken naar gemeenten en steden toe.”

Marc Suyckens, almgemeen directeur van de VVSG, vatte het goed samen in één woord: ‘samenwerkingskunde’.

Hieronder vindt u het persbericht  over de officiële ondertekening van het samenwerkingsakkoord door de 4 partners.


 

Zie onder andere Provincie start ‘School for Excellence’. www.limburg-actueel.be, 12-12-2013. Provincie start 'School for Excellence’. Het Laatste Nieuws, 13-12-2013, p. 18.

Zie ook De interne staatshervorming en het personeelsbeleid van de provincie Limburg van 26-08-2013 en Stad Limburg! van 04-03-2013 op deze website.