‘Et alors’: groot succes!

De tentoonstelling van kunstenares Lesley Courtois en fotograaf Robin Mous op het kasteel van Duras tijdens de wijnfeesten op zaterdag 4 en zondag 5 juni 2011 heeft heel wat publieke belangstelling gekregen.


In het totaal op de twee dagen zijn er om en bij de 2000 bezoekers geweest op de wijnfeesten, waarvan er heel wat de tentoonstelling bezocht hebben.

“Ik ben zeer tevreden voor deze beide kunstenaars dat hun project ‘Et alors’ zeer goed aangeslagen is bij het brede publiek.
Beide jonge kunstenaars hebben heel wat felicitaties gekregen, vooral van personen uit de artistieke en culturele sector.”, zegt burgemeester Ludwig Vandenhove.
“Een politicus is altijd (in mindere of meerdere mate) ijdel en ik ben dan ook bijzonder blij dat deze twee jonge kunstenaars dit project rond mijn persoon hebben opgezet, maar vooral dat er heel wat bezoekers geweest zijn en dat er heel wat lovende kritiek is gekomen. Bovendien was de tentoonstellingsruimte één van de galerijen voor het kasteel van Duras, dus buiten, een ideale locatie om dit initiatief te organiseren.
Het is niet voor alle (jonge) kunstenaars weggelegd om te kunnen tentoonstellen op het kasteel van Duras. Dit geldt zeker voor de16- jarige Robin Mous, voor wie het trouwens de eerste persoonlijke tentoonstelling was.”

Langs deze weg wil ik iedereen bedanken, die op de één of andere manier aan dit project heeft meegewerkt en zeker de kunstenaars Lezzl en Robin Mous, want eindelijk was heel dit opzet hun idee. Ere wie ere toekomt!”, zegt Ludwig Vandenhove.

De bedoeling is dat het project ‘Et alors’ niet beperkt blijft tot deze ene tentoonstelling.
In het najaar zullen de foto’s en het schilderij van Ludwig Vandenhove van de hand van kunstenaar Lezzl nog op een aantal plaatsen tentoongesteld worden. Zo wordt gedacht aan de augustuskermis op de diverse kermisattracties en in volkshuis Curieus.
Dit laatste zou dan samen gebeuren met een voorstelling van de powerpointpresentatie, die professor doctor Valère Stijnen heeft gemaakt over het 15-jarig burgemeesterschap van Ludwig Vandenhove.
Ook de 3e editie van de wijnfeesten met wijnen van Duras in het kader van jumelage tussen Duras in Frankrijk en Duras (Sint-Truiden) in België was een groot succes.
De Franse wijnboeren hebben veel wijn verkocht, zodanig dat ze zonder flessen zijn kunnen terugkeren naar Duras.
Zie de tekst ‘Opnieuw wijnfeesten in Duras!’ van 3 mei 2011 op deze website.

Cultuur en kunst zijn mooi en bieden heel wat mogelijkheden.
Dit is nog maar eens bewezen door dit initiatief ‘Et alors’ waarbij burgemeester Ludwig Vandenhove in zijn talrijke dagelijkse activiteiten op een a-typische manier is gefotografeerd.