april 2024

(Te)veel kandidaten op één verkiezingsbord?

Reclamemeisjes en -jongens hebben wellicht gelijk: minder zichtbaar en minder opvallend.

De oplossing? Eén bord per kandida(a)t(e)?

Allemaal goed en wel. Maar wat met voldoende locaties, wat met meer vrijwilligers, die nodig zijn als er meer, individuele borden geplaatst worden en wat met de hogere kosten? En voor mij een doorslaggevend element: de solidariteit tussen bekende en minder bekende kandidaten, die samen op één affiche staan. Ik heb het altijd zo gedaan. 

Couleur Sociale – 1 MEI

Ook dit jaar gaat de traditionele Limburgse 1 MEI viering door in Genk, C-Mine, C-Mine 10.

Iedereen is van harte welkom om onze Socialistische hoogdag mee te vieren”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. 

Ook microplastics in de Vlaamse landbouwgrond

"Over de plasticsoep in de oceanen wordt veel gesproken. Maar over de aanwezigheid van microplastics in de grond is nog weinig bekend. En nochtans is dat ook een probleem met gevolgen voor het plantenleven en de bodemgesteldheid ", zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

"Dat blijkt uit een lopend onderzoek in België, Nederland en Luxemburg (Benelux) - tot 2028 - bij de Universiteit Gent (UGent) en het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) in het kader van het Europees project MiCoS.

We moeten niet wachten op een VN-Ouderenverdrag

“Heel wat middenveldorganisaties pleiten voor een specifiek Verenigde Naties
(VN)-Ouderenrechtenverdrag(1)(2)”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Een goede zaak. Maar waarom heb ik niet meer steun gekregen in het Vlaams Parlement voor mijn resolutie voor een Vlaamse Ouderenrechtencommissaris?

Statutair Congres ABVV Limburg

Op vrijdag 19 april 2024 vond het Statutair Congres van het Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVV) Limburg plaats in Hangar58, Herkenrodeplein 5 in Bokrijk-Genk.
Aansluitend was er het kandidatenfeest voor de syndicale verkiezingen.

Ik was aanwezig”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. 

Tags:

Succesvolle kiennamiddag

“Op zondag 21 april 2024 organiseerde VOORUIT Sint-Truiden een kiennamiddag in volkshuis Curieus, Breendonkstraat 46”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

“Veel volk, een goede sfeer en ‘tevreden klanten’: meer moet dat niet zijn. 

Nog eens op de lokale radio Trudo FM

“Op zondagmorgen 21 april 2024 was ik samen met kunstenaar en bestuurslid van Kunst Groen vzw Raf Roefflaer te gast op de lokale radio Trudo FM (105.2 MHz FM), Kazernestraat 14 in Sint-Truiden in het programma ‘Thuis in Haspengouw’”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

“Het was vroeg dag na het jaarlijkse traditionele ‘Boksgala’ van de Trudo Boxing Club op zaterdag 20 april 2024 in het sportcomplex Sint-Pieter, Olympialaan 10 in Sint-Truiden dat uitgelopen was tot na middernacht.

Voetbal

Het voetbal heeft behoefte aan een andere sfeer, het moet tot een cultuuromslag komen.

Voorstel van resolutie tot versterking van de strijd tegen economisch partnergeweld

“Samen met een aantal collega-senatoren van andere democratische partijen heb ik de hoger aangehaalde resolutie ingediend in de Senaat”, zegt gemeenschapssenator Ludwig Vandenhove.
“De resolutie werd goedgekeurd tijdens de plenaire vergadering van vrijdag 19 april 2024.

Elke vorm van partnergeweld moet zo veel mogelijk bestreden worden.
Van alle uitingen is economisch en administratief geweld vaak één van de eerste uitingen van partnergeweld.

Tags:

Nieuwsbrief nr. 237

De volgende nieuwsbrief van Ludwig Vandenhove is verstuurd.

U kan hem hieronder lezen. 

 

 

 

 

Tags:

Meryame, spijtig

“Ik respecteer de beslissing van Meryame Kitir om haar lidmaatschap bij VOORUIT op te zeggen(1)”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “Maar ik vind het spijtig.

Ik herinner mij nog heel goed hoe Meryame de partij - sp.a - binnengeloodst werd door Steve Stevaert en Johan Van de Lanotte.
Ik herinner mij nog haar eerste tussenkomst in de Kamer van Volksvertegenwoordigers, ik heb ze als toenmalige collega zelf nog nagelezen en aangepast.
Nadien waren we ‘compagnons de route’ bij sp.a/VOORUIT Limburg.

“Luister naar mijn woorden, kijk niet naar mijn daden”

“Dat geldt voor sommige, spijtig genoeg steeds meer, politici met als gevolg dat de bevolking het vertrouwen in de politiek verliest.
Open Vld en viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen Gwendolyn Rutten (Open Vld) passen zeker in dat rijtje wat mij betreft”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Behandeling dierenwelzijnscodex

Op woensdag 17 april 2024 is eindelijk de lang aangekondigde dierenwelzijnscodex besproken in de Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn van het Vlaams Parlement.(1)

Pagina's