Processen-verbaal ANB gedaald, aanmaningen ANB gestegen

Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove heeft een schriftelijke vraag gesteld aan minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir in verband met het aantal processen-verbaal (PV ’s) en aanmaningen van het Agentschap Natuur en Bos (ANB) gedurende de laatste tien jaar. Ook vroeg hij naar de evolutie van het personeelsbestand gedurende diezelfde periode.

Ludwig Vandenhove: “Uit de cijfers blijkt dat het aantal PV ’s sterk is gedaald, de omgekeerde evolutie doet zich voor bij de aanmaningen.
Dezelfde evolutie geldt voor Vlaanderen als geheel en voor Limburg afzonderlijk. Er is wel een onderscheid in de cijfers afhankelijk van over welke inbreuk en/of welke deelsector het gaat.

Volstaat dat voor een goede handhaving?
Het belangrijkste is dat er opgetreden wordt tegen overtredingen en dat overtreders niet hervallen.
Voor mij moeten er niet noodzakelijk PV ’s gemaakt worden, als onaanvaardbare situaties maar aangepakt worden.
Cijfers geven natuurlijk enkel het aantal feiten en vaststellingen aan, niets over inhoud en de impact ervan.
Mogelijks is de evolutie een gevolg van een eventuele andere aanpak door het ANB.

Het aantal PV ’s is in Limburg tussen 2009 en 2016 gedaald met 27%. Het aantal aanmaningen steeg daarentegen met 52% tussen 2011 en 2016.
Voor 2017 en 2018 zijn er geen aparte gegevens verstrekt voor Limburg. Maar we kunnen, ons baserend op de cijfers voor gans Vlaanderen, ervan uitgaan dat voor die jaren het aantal PV’ s ook daalde en het aantal aanmaningen in Limburg steeg.

Het aantal natuurinspecteurs is in diezelfde periode in Voltijds Equivalenten (VTE ’s) licht gedaald van 26,0 tot 24,8.
Ik ga ervan uit dat deze cijfers kloppen.
Dan zijn ze alleszins een stuk beter dan de algemene evolutie van het personeelsbestand van ANB, waarbij er een daling is van 14,5 % gedurende de laatste 10 jaar."

Hieronder vindt u de gedetailleerde cijfers, zoals uitgesplitst door het Studiecentrum Willy Claes.  

PV's Limburg

Aanmaningen Limburg

PV's Vlaanderen

Aanmaningen Vlaanderen

Hieronder vindt u de schriftelijke vraag en het antwoord .