Ludwig Vandenhove zetelt opnieuw in de Adviesraad van burgemeesters!

Tijdens de laatste ministerraad van 27 april 2007 keurde de regering het ontwerp van Koninklijk Besluit (KB) goed dat de leden van de Adviesraad van burgemeesters voor de komende drie jaar benoemt.


Deze raad geeft advies over elk ontwerp van reglementair besluit en elke norm die van belang is voor de lokale politie aan de minister van Binnenlandse Zaken.

De Adviesraad is samengesteld uit 16 burgemeesters en 16 plaatsvervangende leden uit de verschillende provincies en uit zowel kleine als grote politiezones, eengemeentezones en meergemeentezones. Per politiezone kan slechts één burgemeester worden aangesteld.

Burgemeester
Ludwig Vandenhove/> zetelt ook nu weer in de Adviesraad van burgemeesters.