Enkel de inhoud telt: VOORUIT moet niet (te) snel springen

“Wij vragen als VOORUIT meer tijd om te ‘springen’, om over te gaan tot formele deelname aan de formatiegesprekken op federaal niveau”, zegt Ludwig Vandenhove.
“Voor ons gaat het over de inhoud en niet om eventueel zomaar ministerposten te kunnen verdelen.

Op het vorige regeerakkoord van VIVALDI heeft de Socialistische familie sterk haar stempel kunnen drukken, maar dat waren de Parti Socialiste (PS) en VOORUIT samen.
Ter herinnering: sp.a had toen serieus verloren in Vlaanderen, VOORUIT heeft nu serieus gewonnen.
Nu onderhandelt VOORUIT (voorlopig?) alleen.

In de media wordt maar steeds gesproken over een centrumrechtse regering, maar in een centrumrechte regering hoort een Socialistische partij niet thuis.
Daarvoor hebben de kiezers niet gestemd op ons op zondag 9 juni 2024.

Wij mogen als VOORUIT niet afgaan van de basisprincipes uit ons verkiezingsprogramma:
-behoud van de groeinorm in de gezondheidszorg en geen besparingen in de sociale zekerheid;
-versterking van de koopkracht, wat ook het behoud van de index betekent;
-een sterkere bijdrage van de grote vermogens, al dan niet in het kader van een globale fiscale hervorming (1).

De christendemocratische partijen cd&v en Les Engagés zetten zich tot op zekere hoogte op het sociale vlak op dezelfde lijn als VOORUIT. Het is aan hen om dan ook op dat punt door te duwen, zodat wij niet weggezet worden als ‘de moeilijke’. En dan zijn we maar ‘de moeilijke’, wij willen onze punten binnenhalen, daarom participeer je als politieke partij nu éénmaal niet of wel aan formatiegesprekken.

Het besparingstraject dat de Europese Unie (EU) België oplegt maakt heel het huiswerk er niet gemakkelijker op.

Ik begrijp de PS dat ze (voorlopig?) niet wensen deel te nemen aan regeringsonderhandelingen omwille van hun verlies op zondag 9 juni 2024. Maar persoonlijk zou ik mij comfortabeler voelen als we als één Socialistische familie zouden kunnen negotiëren.

Afwachten, maar wij mogen onze kiezers onder geen enkel beding verloochenen.
Ik vertrouw op de federale VOORUIT-onderhandelaars Melissa Depraetere, Conner Rousseau en Frank Vandenbroucke.”        
___

Tags: