En discriminatie blijft maar voortduren

“Er is een enorme discriminatie in Vlaanderen op de arbeidsmarkt en de woonmarkt”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Alle tests en studies bevestigen dat.

De huidige Vlaamse regering van N-VA-cd&v-Open Vld heeft hier niets rond gedaan. Werk voor de volgende Vlaamse regering dus.
Het mag niet langer bij woorden blijven.
Waarom moeten personen met een vreemde naam of een andere huidskleur of een handicap anders behandeld worden?
Hebben zij geen recht op een passende arbeidsplaats en/of een geschikte woning?
Discriminatie, onder geen enkele vorm, hoort niet thuis in een ontwikkelde samenleving, zoals de onze.

Het is nog veel erger dan dat, zoals blijkt uit cijfers voor de arbeidsmarkt.
De Vlaamse overheid betaalde om en bij de 3,8 miljoen euro om de verschillende arbeidssectoren zelf eventuele discriminatie bij aanwervingen te laten onderzoeken.
De bedoeling was/is om tot een echte nulmeting te komen.
Wat blijkt? Diverse sectoren weigeren de cijfers bekend te maken, sommige hebben zich onttrokken aan de uitgevoerde nulmetingen.
Het toppunt: zelfs bevoegd minister van Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw Jo Brouns (cd&v), de financier, mag de cijfers niet kennen. Je moet niet vragen hoe slecht de cijfers zijn, anders zou er toch geen angst moeten zijn om ze bekend te maken.

Naar aanleiding van een parlementaire vraag van collega Mieke Schauvliege (Groen) tijdens de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement op woensdag 8 mei 2024 heeft de minister geantwoord dat er eind mei dan toch een aantal cijfers publiek zullen zijn.(2)
Onvoorstelbaar!

De oplossing: praktijktests om discriminatie te achterhalen. En als er discriminatie vastgesteld wordt, optreden met boetes en/of andere maatregelen.
Zolang dat niet gebeurt, zal er niets veranderen.
” 
___