Dezelfde regels voor iedereen

“Er moet veel veranderen bij de stad Sint-Truiden”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Geen financiële of andere schandalen meer, een transparant beleid en een sanering van de gemeentefinanciën. Maar ook opnieuw dezelfde regels voor iedereen.

Zo blijkt de stad Sint-Truiden voor sommige evenementen het afval gratis op te halen. Dat is bijvoorbeeld dagelijks gebeurd voor de Bloesembar in Velm, Jufferstraat gedurende bijna twee maanden (van zaterdag 30 maart tot maandag 20 mei 2024)(1). En voor andere gebeurt dat dan weer niet. Elke vereniging en organisatie zou dat wel willen.
Dat betekent een serieuze kostprijs voor de stad Sint-Truiden, die het financieel al moeilijk heeft.

Deze Bloesembar krijgt rechtstreekse en onrechtstreekse financiële steun van de stad Sint-Truiden. En zulke logistieke steun kost ook heel wat geld aan de lokale overheid.
Dat zou moeten verrekend worden in de totale subsidies om een vergelijking met andere evenementen mogelijk te maken.
De horeca spreekt nu al van oneerlijke concurrentie en dit soort dienstverlening draagt daar nog toe bij.

Dezelfde regels voor iedereen is de meest logische oplossing en uitzonderingen hierop moeten grondig gemotiveerd worden.
Geen beleid ‘à la tête du client’. 

Hopelijk komt er een meerderheid na de gemeenteraadsverkiezingen van zondag 13 oktober 2024, die terug werk maakt van een echt ernstig bestuur.
De uitdaging wordt elke dag groter.”
___