Debat rond jacht

Van vrijdag 24 tot en met zondag 26 mei 2024 vond in de omgeving van het kasteel van Duras (Sint-Truiden) Game Fair, in een organisatie van Game Fair Belgium, plaats.
De organisatie spreekt over ‘Hét ontmoetingsmoment van het jaar voor buitenmensen’.

“Op zaterdag 25 mei 2024 was er een politiek debat rond de jacht en ik nam deel namens VOORUIT”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“De aanwezigen waren, logisch, hoofdzakelijk jagers.
Er waren nog al wat beloftes van de collega’s van sommige andere politieke partijen, laten we het verkiezingskoorts noemen.
Niet van mij, ik probeer altijd enkel te beloven wat ik kan waarmaken.

Mijn standpunt en dat van VOORUIT is dat jacht moet kunnen binnen een eng decretaal kader en dat iedereen, die wil jagen zich daar aan houdt en zich daar naar gedraagt.
‘De cowboys’ moeten eruit en de WildBeheersEenheden (WBE’s) zouden voldoende zelfregulering en zelfcontrole aan de dag moeten leggen om daartegen op te treden.

Dat was mijn rode draad doorheen heel het debat.
Elke WBE weet wie dat zijn binnen hun organisatie en moet daartegen optreden.
Het kan het imago van de jacht enkel maar ten goede komen.

Er zijn nog steeds jagers, die systematisch de jachtwetgeving aan hun laars lappen. 
Het ontbreekt hen aan een zekere ethiek.
Zo zijn er onder andere het loslaten van gekweekt wild, het soms schieten in bewoond gebied, het verdelgen van beschermde soorten, zoals de vos en/of de steenmarter, etc.(1)

Voor alle duidelijkheid hierbij mijn verkorte antwoorden op de gestelde vragen:

-VOORUIT blijft voor het opleggen van een collectief jachtverbod aan de volledige WBE indien één of meerdere leden betrapt worden op het illegaal uitzetten van klein wild.
Elke WBH moet verantwoordelijk zijn voor de individuele leden, dus zelfregulering;
-de landbouwers moeten zo sterk mogelijk gemobiliseerd worden om op te letten op nesten als ze maaiwerken verrichten.
Technische hulpmiddelen, zoals dronebeelden en/of warmtecamera’s, kunnen daarbij helpen. Als er toch nesten van bijvoorbeeld fazant, patrijs en /of wilde eend bedreigt raken door landbouwwerkzaamheden, kunnen wij als VOORUIT opnieuw de zogenaamde eierraapregeling -bedreigde nesten redden, uitbroeden en dieren loslaten- in overweging nemen. Zo kunnen dieren uiteindelijk gered worden. Maar dan moet dat onder strikte, controleerbare voorwaarden;
-VOORUIT is tegen een verruiming van de jachtmogelijkheden, bijvoorbeeld op de vos, de steenmarter en/of de houtsnip.
In technische termen wordt dan gesproken over ‘predatiedruk onder controle brengen’;
-het eventueel legaliseren van nachtzichtkijkers en geluiddempers moet goed onderzocht en onderbouwd worden.
De veiligheid moet primeren;
-als VOORUIT zien wij de jacht als een noodzakelijke ecosysteemdienst;
-wij zijn pro een adaptief populatiebeheer.
Dat is een gebieds- en populatiegerichte beheermethodiek van wilde dieren, gebaseerd op ecologische en maatschappelijke elementen. Maar dat staat voor VOORUIT niet gelijk aan het zomaar uitbreiden van de dieren, die mogen bejaagd worden.
Dat zou pas eventueel kunnen na grondige studies;
-de vermarkting van wild moet in principe kunnen, tenminste als dat kan qua voedselveiligheid.
Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) speelt hierin een cruciale rol.” 
___