Bosland erkend als Nationaal Park: goede zaak, maar…

“De Vlaamse regering heeft Bosland in Noord-Limburg definitief erkend als Nationaal Park.
Een goede zaak voor de natuur en het toerisme in Limburg, ware het niet dat de Boerenbond (BB) overweegt om in beroep te gaan bij de Raad van State”(1), zegt Ludwig Vandenhove.

De BB toont zich andermaal een slechte verliezer en een conservatieve organisatie.
Een goed evenwicht tussen landbouw en natuur is de enige oplossing op termijn voor het voor ons qua oppervlakte kleine Vlaanderen. En Nationale Parken, zoals Bosland, dragen daartoe bij.

Deze erkenning heeft geen enkele invloed op eventuele vergunningsverleningen.
Met de erkenningen van Nationale Parken en Landschapsparken wil Vlaanderen precies grote, aaneengesloten natuurgebieden erkennen.

Deze gebieden zijn belangrijk voor het natuurbehoud en de biodiversiteit en alzo eveneens voor het leefmilieu, het klimaat en de volksgezondheid. Bovendien zijn ze een pluspunt voor de hele socio-economische ontwikkeling van de hele streek.
Limburg moet deze bijkomende ‘groene kans’ grijpen’.

Kan de BB nu nooit eens positief meedenken en zich genuanceerd opstellen door ook naar de voordelen te kijken?
Dit voorspelt niet veel goeds voor de houding van de cd&v bij de huidige Vlaamse regeringsonderhandelingen inzake de beleidsdomeinen landbouw en natuur.(2)” 
___