Weer maar eens broodfok

“De laatste weken zijn er weer een aantal gevallen van het illegaal kweken van honden -lees broodfok - aan het licht gekomen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “En wie moet opdraaien voor de gevolgen bij de inbeslagnames? Juist, de personen en gezinnen, die zulke honden gekocht hebben en de dierenasielen, die moeten zorgen voor de opvang en die meestal nog met heel wat vrijwilligers werken.

Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand Ben Weyts zegt dat hij al heel wat stappen gezet heeft tegen dit fenomeen.
Ik ontken dat niet. Maar vermits er zich nog steeds heel wat feiten voordoen, moeten er bijkomende maatregelen komen.
Preventie en sensibilisering volstaan niet, zoals de minister altijd zegt.

De lat moet hoger gelegd worden.
Het is geen argument van te blijven stellen dat indien de voorwaarden qua kweek nog verhoogd worden er nog meer personen en bedrijven in de illegaliteit zullen gaan functioneren.
Met zulk standpunt geeft de minister net toe aan diegenen, die het decreet willen overtreden.
Dat kan onder geen enkel beding de bedoeling zijn.

De minister zou beter zijn oor eens te luisteren leggen bij de dierenasielen.
Zij zien dagelijks de gevolgen van het illegaal kweken van honden.

Er moeten bijkomende voorwaarden opgelegd worden in het kennelbesluit vooraleer personen en/of organisaties kunnen aanvatten met het professioneel kweken van honden.
Tegen overtreders moet streng(er) opgetreden worden.
Hetzelfde geldt voor diegenen, die verantwoordelijk zijn voor het invoeren van in het buitenland gekweekte honden.

Naar aanleiding van een aantal recente voorvallen heb ik minister Ben Weyts opnieuw ondervraagd over de problematiek van de broodfok tijdens de Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn van woensdag 11 januari 2023 op deze website.
Zijn antwoord? Voor VOORUIT opnieuw ontoereikend.”

Hieronder vindt u de tussenkomsten van Ludwig Vandenhove en de antwoorden van minister Ben Weyts. (1)