Vakbond en partij moeten meer praten met elkaar

Dat zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Politiekers moeten weten wat er leeft onder de bevolking en regelmatig contact met militanten en vrijgestelden van de vakbond kan daar sterk toe bijdragen.
Ik doe dat vaak”, zegt Ludwig Vandenhove. “Maar ik ben dan ook al jaren lid van beide.
Van de vakbond zelfs langer (meer dan 45 jaar) dan van de partij (meer dan 40 jaar).

Op vrijdag 18 september 2020 was ik uitgenodigd op het intersectoraal overleg van de Algemene Centrale Openbare Diensten (ACOD) Limburg.
Wij hebben er van gedachten gewisseld over de paars-groene-CD&V-vergadering, die momenteel in de steigers staat.
Hopen we! Het zal deze regering zijn of nieuwe verkiezingen.

Inhoudelijk goed, maar ook de persoonlijke en vriendschappelijke banden weer wat aangescherpt.En gezellig tijdens de ‘Indian Summer’ in de Brouwerij van Wilderen (Sint-Truiden), Wilderenlaan 8.”